Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue năm 2023
Ngày đăng: 24/03/2023  14:42
Mặc định Cỡ chữ
Sở Y tế có Kế hoạch số 857/KH-SYT ngày 24/3/2023 về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue năm 2023.

 

Kế hoạch đưa ra một số giải pháp nhằm phòng, chống bệnh như: Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện, cấp xã để thống nhất chỉ đạo, điều hành, tập trung các nguồn lực, chủ động phòng, chống dịch bệnh SXHD trên địa bàn huyện, xã.

 

Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh SXHD với phương châm 04 tại chỗ để chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng về kinh phí, nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị… ứng phó kịp thời với các tình huống dịch bệnh SXHD xảy ra.

 

Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh SXHD; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm; phòng, chống dịch theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 và Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ.

 

Triển khai nghiêm túc, chặt chẽ các biện pháp chuyên môn - kỹ thuật trong phòng, chống dịch SXHD.

 

Phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành, tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương vận động và cùng với người dân tham gia phòng, chống dịch bệnh SXHD trên các địa bàn. Thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch bệnh SXHD định kỳ và đột xuất tại các địa phương.

 

Kế hoạch đưa ra các chỉ tiêu chuyên môn như: 100% cấp huyện, cấp xã, Tổ công tác cộng đồng phòng, chống dịch bệnh tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống dịch bệnh và các nội dung “Cam kết vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống dịch bệnh SXHD”.

 

Trên 90% các hộ gia đình cam kết và thực hiện hiệu quả công tác vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống dịch bệnh SXHD. Trên 80% số người dân trong vùng dịch hiểu được mức nguy hiểm của bệnh SXHD và biết cách phòng, chống dịch bệnh.

 

100% ổ dịch SXHD được xử lý theo đúng quy định của Bộ Y tế. Tỷ lệ mắc SXHD/100.000 dân trên địa bàn tỉnh: Giảm 5% so với năm 2022. Tỷ lệ số bệnh nhân SXHD lâm sàng được chẩn đoán bằng xét nghiệm huyết thanh là 7%, được xét nghiệm định týp vi rút là 3%. Khống chế tỷ lệ chết/mắc do SXHD trên địa bàn tỉnh < 0,09%. Số xã trên địa bàn tỉnh thực hiện giám sát dịch tễ chủ động ≥ 9,8%, phun hóa chất diệt muỗi chủ động ≥ 9,8%./.

 

                                                                             Lê Hằng