Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Thành lập Đoàn Kiểm tra công tác Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 29/03/2023  13:51
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 28/03/2023, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh ban hành Quyết định 852/QĐ-BCĐCĐS về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2023.

 

Theo đó, thành lập Đoàn Kiểm tra công tác Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2023 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh làm Trưởng đoàn; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số làm Phó Trưởng đoàn. Thành viên đoàn kiểm tra là một số cán bộ, công chức của các Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan của tỉnh.

 

Đoàn Kiểm tra có trách nhiệm xây dựng đề cương, nội dung kiểm tra, thông báo lịch làm việc cụ thể của Đoàn Kiểm tra cho các cơ quan, đơn vị được kiểm tra; Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra sau khi kết thúc kiểm tra, tham mưu Trưởng Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh ban hành kết luận kiểm tra và đề xuất xử lý sai phạm (nếu có) tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra theo quy định của pháp luật. Đoàn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

Trần Huệ - Diệu Linh