Thứ sáu, Ngày 19/07/2024 -

Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế năm 2023
Ngày đăng: 25/05/2023  16:05
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 25/5, tại Khách sạn An Thái, Sở Tư pháp tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế năm 2023.

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

 

Tham dự lớp bồi dưỡng có đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp; cán bộ, công chức phụ trách công tác pháp chế, công tác xây dựng pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Y Hòa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại lớp bồi dưỡng

 

Phát biểu khai mạc, đồng chí lãnh đạo Sở Tư pháp nhấn mạnh lớp bồi dưỡng là cơ hội để những người làm công tác pháp chế được bồi dưỡng nghiệp vụ về kỹ năng đánh giá tác động thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, giúp những người làm công tác pháp chế nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chuyên môn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

 

Đồng chí đề nghị các báo cáo viên của Hội nghị trình bày các vấn đề hết sức ngắn gọn, cô đọng, tập trung vào những nội dung cơ bản, các đại biểu dự hội nghị cần nghiêm túc tiếp thu nội dung; chủ động tích cực thảo luận, trao đổi kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm có liên quan đến công tác pháp chế để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

 

Sau hội nghị, các học viên tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động pháp chế; thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước bằng pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Tổ chức triển khai có hiệu quả, đảm bảo về thời gian, chất lượng công tác pháp chế tại cơ quan, đơn vị mình.

 

Trong thời gian 01 ngày, các học viên sẽ tập huấn chuyên đề kỹ năng lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá tác động của chính sách; giới thiệu nội dung thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

 

Tuấn Tài