Thứ hai, Ngày 25/09/2023 -

Tình hình phát triển kinh tế tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023
Ngày đăng: 25/05/2023  21:28
Mặc định Cỡ chữ
Tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023, tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả; nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ như: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP); các sản phẩm công nghiệp chủ yếu; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ; lượng khách du lịch. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng...

 

1. Tháng 5/2023, sản xuất nông nghiệp với nhiệm vụ trọng tâm là tập trung sản xuất thu hoạch vụ đông xuân và gieo trồng, chăm sóc cây lúa vụ mùa, đảm bảo tiến độ gieo trồng các loại cây hàng năm khác; Công tác phòng chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm được giám sát chặt chẽ; Sản xuất lâm nghiệp duy trì ổn định; công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp tục được quan tâm.

 

 

2. Tình hình hoạt động sản xuất ngành công nghiệp của các đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2023 tương đối ổn định và có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các ngành sản xuất đều có chỉ số sản xuất tăng, tuy nhiên hiện tại một số doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bắt đầu gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu, đơn hàng sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ước tính 5 tháng đầu năm 2023 chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 15,1%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,21%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,46%; Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,04%...

 

 

3. Tính đến ngày 18/5/2023, toàn tỉnh có 19 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 1.241 tỷ đồng, giảm 56,8% về số doanh nghiệp và giảm 7,85% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Có 05 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; 02 doanh nghiệp đã giải thể; 04 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động...

 

Công tác phân bổ và đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công đúng mục đích, hiệu quả. Vốn đầu tư từ nguồn NSNN tháng 5 được các Sở, ban, ngành và địa phương tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công đặc biệt là các dự án chuyển tiếp. Tính chung 5 tháng, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn NSNN do địa phương quản lý trên địa bàn ước đạt 1.326,6 tỷ đồng, tăng 23,99% so với cùng kỳ năm trước.

 

Tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đến ngày 31/5/2023 đạt 20.850 tỷ đồng, tăng 0,6% (+128 tỷ đồng) so với tháng trước, tăng 4,9% (+975 tỷ đồng) so với cuối năm 2022, tuy nhiên mức tăng trưởng nguồn vốn huy động vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (+7,1%). Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn ước đạt 43.350 tỷ đồng, tăng 0,6% (+270 tỷ đồng) so với tháng trước, tăng 1,0% (+423 tỷ đồng) so với cuối năm 2022.

 

 

6. Tháng 5/2023, trên địa bàn tỉnh đang là giai đoạn chuyển mùa, bắt đầu vào mùa mưa nên ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh buôn bán của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm 2023 đạt quy mô cao hơn so với cùng kỳ và đang dần bắt kịp tốc độ tăng cùng kỳ của các năm trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19, so với cùng kỳ năm trước tình hình thị trường hàng hóa tương đối ổn định, nhu cầu hàng may mặc, trang thiết bị gia đình trong giai đoạn chuyển mùa, lưu thông hàng hóa trên thị trường thuận lợi. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023 tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 16,37% so với cùng kỳ năm trước...

 

Hoạt động vận chuyển hành khách trong tháng tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Hoạt động vận chuyển hàng hóa tăng, tháng 5 trên địa bàn tỉnh một số sản phẩm nông nghiệp vào mùa thu hoạch nên hoạt động vận chuyển hàng hóa ngành nông nghiệp tăng, đồng thời các cơ sở kinh doanh vận tải thường xuyên tăng cường đầu tư thêm nhiều xe có tải trọng lớn. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023 tăng 15,91% về lượng khách vận chuyển và tăng 7,39% lượng hàng hóa vận chuyển so với cùng kỳ năm trước...

 

 

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2023 giảm 0,04% so với tháng trước; so với tháng 12/2022 CPI tháng 5 tăng 0,14% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,28%. Bình quân 5 tháng đầu năm 2023 CPI tăng 5,64%.

 

So với tháng trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 07 nhóm tăng: (1) Nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,34%; (2) Nhóm May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,51%; (3) Nhóm Nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,78%; (4) Nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,03%; (5) Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,07%; (6) Nhóm Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,3%; (7) Nhóm Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,05%. Có 03 nhóm giảm: (1) Nhóm Đồ uống và thuốc lá giảm 0,08%; (2) Nhóm Giao thông giảm 3,66%; (3) Nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,76%. Có 01 nhóm không biến động giá là nhóm Giáo dục.

 

 

Thái Ninh