Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật tuần từ ngày 05 - 09/6/2023
Ngày đăng: 10/06/2023  15:24
Mặc định Cỡ chữ
Định mức KTKT dịch vụ quản lý, vận hành các tòa nhà thuộc tỉnh quản lý tại Khu Hành chính; Tăng cường công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài; Tăng mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội; Xử lý sai phạm trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công; Chủ động phương án hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân; Điều tra, xác minh, xử lý thông tin việc lộ đề thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10; Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 05 - 09/6/2023.

 

Ảnh minh họa

 

Định mức KTKT dịch vụ quản lý, vận hành các tòa nhà/trụ sở cơ quan nhà nước thuộc tỉnh quản lý tại Khu Hành chính của tỉnh

 

Tại Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 05/6, UBND tỉnh quy định định mức kinh tế - kỹ thuật (KTKT) dịch vụ sự nghiệp công sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh (Dịch vụ Quản lý, vận hành các tòa nhà/trụ sở cơ quan nhà nước thuộc tỉnh quản lý tại Khu Hành chính của tỉnh), bao gồm: (1) Định mức tổ chức công tác vệ sinh tại các khu vực dùng chung, phòng tiếp khách chung, sảnh, hành lang và khu vệ sinh, thang máy, thang bộ, bãi đậu xe và khu vực dùng chung khác; thu gom rác thải từ các cơ quan, đơn vị để xử lý; (2) Định mức đảm bảo an ninh, trật tự; bảo vệ, quản lý các tài sản được giao quản lý; điều phối lượng phương tiện xe ôtô, xe máy ra/vào tòa nhà/trụ sở; (3) Định mức vận hành, bảo dưỡng, bảo trì, đảm bảo hoạt động thường xuyên đối với hệ thống thang máy, điều hòa, điện, nước, internet, âm thanh, ánh sáng, họp trực tuyến và các hệ thống khác; (4) Định mức hướng dẫn khách đến liên hệ công tác và hướng dẫn chung các quy định cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm viêc; bố trí, sắp xếp phòng họp dùng chung khi có đề nghị các sở, ngành; (5) Định mức chăm sóc cây xanh, duy trì và cải tạo tiểu cảnh trong khuôn viên các Tòa nhà/trụ sở.

 

Định mức KTKT quy định tại Quyết định là cơ sở để xác định đơn giá dịch vụ sự nghiệp công cho hoạt động Quản lý, vận hành các tòa nhà/trụ sở cơ quan nhà nước thuộc tỉnh quản lý tại Khu Hành chính của tỉnh có sử dụng kinh phí theo phương thức đặt hàng, đấu thầu, giao nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên.

 

Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài

 

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; tại Công văn số 1664/UBND-NC ngày 05/6, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền rộng rãi các quy định của pháp luật liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để toàn thể cán bộ, công chức và người dân biết, thực hiện; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, điều hành, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng, tiếp tay cho người nước ngoài phạm tội, vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc trách nhiệm quản lý.

 

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các cấp trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động sai mục đích nhập cảnh, lao động bất hợp pháp, hành vi tội phạm, vi phạm pháp luật và sai phạm tại các cơ sở kinh doanh lưu trú, doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài trái phép...

 

Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, các đường mòn, lối mở, khu vực cửa khẩu nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với các hành vi nhập cảnh, xuất cảnh trái phép người nước ngoài và người dân trên địa bàn tỉnh xuất cảnh, trốn ra nước ngoài trái phép; Công an tỉnh kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

 

Điều chỉnh tăng mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội

 

Ngày 05/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 288/QĐ-UBND điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh từ 55.000 đồng/hộ/tháng lên 57.000 đồng/hộ/tháng. Thời gian thực hiện từ ngày 04/5/2023 trở đi cho đến khi cấp thẩm quyền có điều chỉnh mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1.

 

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm rà soát, chi trả cho các đối tượng theo mức hỗ trợ nêu trên trong nguồn kinh phí được giao năm 2023. Trường hợp nguồn kinh phí được giao năm 2023 không đảm bảo thì chủ động sử dụng ngân sách cấp huyện để chi trả kịp thời cho đối tượng thụ hưởng.

 

Kể từ ngày 04/5/2023, mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 theo Quyết định của Bộ Công Thương là 1.728 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế GTGT); việc điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời đảm bảo chính sách hỗ trợ tiền điện theo quy định.

 

Thu hồi và xử lý sai phạm trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công

 

Tại Công văn số 1686/UBND-KGVX ngày 06/6, Chủ tịch UBND yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện việc thu hồi các khoản trợ cấp ưu đãi của đối tượng đã hưởng sai quy định được phát hiện qua thanh tra và nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định; Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm bồi thường của các tổ chức, đơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm hoặc không xử lý, chấp hành kịp thời kết luận thanh tra; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hiện hành.

 

Yêu cầu Sở Lao động - TBXH kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm thuộc đơn vị quản lý theo quy định; theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện việc thu hồi số tiền chi sai và nộp ngân sách theo đúng quy định pháp luật.

 

Chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân

 

Triển khai ý kiến của của Bộ Lao động - TBXH về việc chủ động phương án trợ giúp xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân; tại Công văn số 1700/UBND-KGVX ngày 07/6 Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến các loại hình thiên tai có thể xảy ra, thông tin kịp thời đến chính quyền, người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại đời sống dân sinh; kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở nơi không an toàn, chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; có phương án bảo đảm hậu cần và các nhu yếu phẩm thiết yếu tại các điểm sơ tán.

 

Triển khai công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó lưu ý xây dựng kế hoạch và chuẩn bị phương án cứu trợ thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” chi tiết, cụ thể, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương; bảo đảm hậu cần ứng phó với thiên tai; huy động nguồn lực cứu trợ thiên tai tại chỗ; sẵn sàng di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; bảo đảm nguồn nhu yếu phẩm để ổn định đời sống Nhân dân trước, trong và sau thiên tai; hướng dẫn Nhân dân chủ động gia cố nhà cửa, dự phòng lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các vật dụng thiết yếu khác khi mùa mưa bão đến.

 

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động tích trữ nước ngọt, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước, điện, triệt để chống thất thoát, lãng phí nước và nâng cao nhận thức cho người dân về kỹ năng ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước…, đặc biệt là các hoạt động lồng ghép trợ giúp cho người khuyết tật và các đối tượng dễ bị tổn thương khác trong phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Chủ động bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiên tai.

 

Theo dõi, tổng hợp tình hình thiệt hại và tình hình thiếu lương thực, nhu yếu phẩm sinh hoạt báo cáo cơ quan có thẩm quyền kịp thời hỗ trợ. Trong đó, ưu tiên nhóm đối tượng là người có công, gia đình chính sách, trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và các đối tượng trợ giúp xã hội khác, bảo đảm không có người dân nào bị đói, không có người dân nào không có nhà ở; kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại và thực hiện các giải pháp đồng bộ khác để ổn định đời sống dân sinh và phát triển sản xuất; vận động các tổ chức, cá nhân chung tay khắc phục hậu quả thiên tai.

 

Điều tra, xác minh, xử lý thông tin việc để lộ đề thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10  năm học 2023-2024

 

Ngày 07/6, tại Công văn số 1698/UBND-KGVX, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương điều tra, xác minh thông tin việc để lộ đề thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) của tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật. Báo cáo UBND tỉnh trước 15h ngày 08/6/2023.

 

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

 

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại Công văn số 1705/UBND-KTTH ngày 07/6, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND  tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, rà soát, kiểm tra, cắt bỏ các TTHC không cần thiết làm tăng chi phí, gây phiền hà, ách tắc, tiêu cực cho người dân, doanh nghiệp và tích cực triển khai ứng dụng chuyển đổi số; kiểm tra, xem xét, xử lý những cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, không dám thực hiện chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền; đồng thời giải quyết các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

 

Trực tiếp chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đã được ban hành và theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia

 

Tại Công văn số 1717/UBND-KGVX ngày 08/6, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 12 năm 2023.

 

Các cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức xây dựng, hoàn thiện và kịp thời triển khai phương án bảo vệ đặc biệt đối với từng bảo vật quốc gia; trong đó lưu ý có biện pháp phòng, chống cháy, nổ, trộm cắp, thiên tai và các nguy cơ gây hại khác để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các bảo vật quốc gia. Đối với bảo vật quốc gia hiện đang được lưu giữ tại các di tích, phải thường xuyên thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành giữa cơ quan văn hóa với lực lượng Công an và chính quyền trong việc bảo vệ; phân định rõ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chính.

 

Ưu tiên đầu tư kinh phí cải tạo, nâng cấp công trình, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị chuyên dụng dành cho kho bảo quản và khu vực trưng bày, lưu giữ, đảm bảo vật quốc gia được đặt trong chế độ bảo quản đặc biệt. Việc bảo quản phải được lập thành phương án cụ thể, bảo đảm tính khoa học và tính pháp lý để trình cơ quan chủ quản xem xét, phê duyệt.

 

Xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình riêng, với nội dung hấp dẫn, hình thức đa dạng, dễ phổ biến và tiếp cận để quảng bá giá trị của bảo vật quốc gia tới đông đảo công chúng, du khách thập phương.

 

Thái Ninh