Thứ hai, Ngày 25/09/2023 -

Rà soát số liệu thôi việc và tuyến dụng mới đối với công chức, viên chức
Ngày đăng: 17/09/2023  15:37
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 16/9, Bộ Nội vụ có Văn bản số 5296/BNV-TCBM gửi các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát số liệu thôi việc và tuyến dụng mới đối với công chức, viên chức từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/4/2023 và bổ sung số liệu từ ngày 01/5/2023 đến ngày 30/9/2023

Theo đó, Bộ Nội vụ đã nhận được Báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương về tình hình thôi việc và tuyển dụng mới đối với cán bộ, công chức. viên chức từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/4/2023 (theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 1926/BNV-TCBC ngày 26/4/2023). Để đảm bảo số liệu chính xác để báo cáo tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương báo cáo các nội dung sau đây:

 

Báo cáo tình hình thôi việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý (trong đó báo cáo rõ về tình hình thôi việc ở các địa bản tập trung các khu kinh tế, khu công nghiệp); nguyên nhân và đề xuất kiến nghị, giải pháp để khắc phục tình trạng nêu trên.

 

Rà soát lại số liệu cán bộ, công chức, viên chức thôi việc và tuyển dụng mới thuộc phạm vi quản lý từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/4/2023 và bổ sung số liệu từ ngày 01/5/2023 đến ngày 30/9/2023. Báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 25/9/2023 để tổng hợp./.

 

                                                                                          Trịnh Minh