Thứ hai, Ngày 25/09/2023 -

9 tháng đầu năm 2023, vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm trên 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022
Ngày đăng: 17/09/2023  18:37
Mặc định Cỡ chữ
Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, 9 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh phát hiện 32 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, khối lượng vi phạm trên 59m3 gỗ, diện tích thiệt hại khoảng 5,2 ha. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 42 vụ vi phạm, giảm 333 m3 gỗ, diện tích thiệt hại giảm 26,5 ha.

 

Phối hợp tuần tra QLBVR trên địa bàn xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei

 

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) và bảo tồn thiên nhiên, lực lượng Kiểm lâm và các cơ quan, đơn vị liên quan đã tổ chức 1.632 cuộc tuyên truyền trực tiếp với 67.755 lượt người tham gia; thực hiện 9 chuyên mục QLBVR trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương... Thông qua các hoạt động tuyên truyền, đã nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác QLBVR và phát triển rừng.

 

Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác trinh sát, nắm bắt thông tin, tuần tra truy quét tại các khu vực thường xảy ra vi phạm Luật Lâm nghiệp; chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn các điểm nóng vi phạm Luật Lâm nghiệp; Phối hợp tổ chức tuần tra, truy quét 593 đợt, có 4.324 lượt người tham gia.

 

Ngoài ra, thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm cháy rừng, kết hợp với theo dõi các điểm cháy trên vệ tinh, thực hiện ứng dụng phần mềm cảnh báo cháy rừng, theo dõi cấp dự báo cháy rừng hàng ngày trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện các điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các đám cháy ngay từ ban đầu; mọi diễn biến về tình hình PCCCR trên địa bàn tỉnh đã được theo dõi, cập nhật, xử lý kịp thời, đầy đủ và báo cáo theo quy định tới cấp có thẩm quyền...

 

Thái Ninh