Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Các thôn, tổ dân phố của tỉnh đã hoàn thành bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2023 - 2025 đúng thời gian quy định
Ngày đăng: 17/09/2023  19:42
Mặc định Cỡ chữ
Theo báo cáo của Sở Nội vụ: Đến nay, 756 thôn, tổ dân phố (gồm 658 thôn và 98 tổ dân phố) tại 102 xã, phường, thị trấn thuộc 09 huyện và 01 thành phố của tỉnh đã hoàn thành công tác bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2023 - 2025.

 

Theo đó, tổng số Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố được bầu là 756/756 người (đạt tỷ lệ 100%). Trong đó, số Trưởng thôn là 658 người/658 thôn và số Tổ trưởng tổ dân phố là 98 người/98 tổ dân phố.

 

Số Trưởng thôn là đảng viên có 590/658 người chiếm 89,67% (trong đó, Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn có 316/658 người, chiếm 48,04%); Trưởng thôn không phải là đảng viên có 68/658 người, chiếm 10,33%.

 

Số Tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên có 94/98 người chiếm 95,92% (trong đó, Bí thư Chi bộ đồng thời là Tổ trưởng tổ dân phố là 13/98 người, chiếm 13,27%). Tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên có 04/98 người chiếm 04,08%.

 

Theo báo cáo, công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc, theo đúng các quy định của Bộ Nội vụ về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố; các Nghị quyết, kết luận, thông báo của Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố và chủ trương bố trí bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân dân phố; Quy định của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh...

 

Trước, trong và sau bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2023 - 2025 diễn ra nghiêm túc, đảm bảo theo chỉ đạo chung của các địa phương; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quá trình bầu cử ổn định. Trong quá trình triển khai thực hiện quy trình bầu cử không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo gửi đến UBND các huyện, thành phố.

 

Trước đó, UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất nhiệm kỳ 2023 - 2025 của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh là 2,5 năm (sẽ kết thúc vào tháng 12/2025). Chỉ đạo các địa phương tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2023-2025 trong tháng 7/2023; yêu cầu công tác bầu cử phải bám sát các quy định liên quan, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; đồng thời đề ra các giải pháp phù hợp khắc phục tình trạng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên...

 

Thái Ninh