Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày đăng: 21/09/2023  15:25
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 21/9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được khai mạc tại Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum.

 

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

 

Tới dự có các đồng chí: Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Văn Hoà - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Thế Hải - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Y Ngọc - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; các huyện, thành phố và 271 hội viên nông dân tiêu biểu, đại diện cho hơn 65.000 hội viên nông dân trong toàn tỉnh.

 

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Hội Nông dân tỉnh đã đề ra.

 

Nổi bật là phát triển được 13.493 hội viên mới, đạt 130% kế hoạch, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên hơn 65.000 hội viên (trong đó, hội viên người DTTS hơn 44.400 người, chiếm 68,31%). Vận động thành lập 42 chi hội nông dân nghề nghiệp với 636 hội viên; 187 Tổ hội nông dân nghề nghiệp với 2.515 hội viên; phối hợp hướng dẫn thành lập 30 HTX với 530 thành viên, 50 THT với 558 thành viên.

 

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” có sức lan tỏa lớn, góp phần khích lệ hội viên nông dân quyết tâm đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, vươn lên làm giàu chính đáng. Thu hút 12.870 hộ nông dân đăng ký thi đua đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi. Đến nay, có 10.419 hộ đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 74,05% so với năm 2018); các hộ SXKD giỏi đã giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về kinh nghiệm sản xuất, việc làm và 2,093 tỷ đồng, 41.426 ngày công lao động cùng hỗ trợ cây, con giống trị giá 2,568 tỷ đồng, giúp đỡ 743 hộ hội viên thoát nghèo bền vững.

 

Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các cấp Hội đã vận động 135.610 ngày công, hiến 123.449 m2 đất, làm mới và sửa chữa 1.017 km đường giao thông nông thôn, đường vào khu sản xuất, 991,7 km kênh mương nội đồng, 169 cầu, cống các loại và trồng hoa hai bên lề đường, đảm nhận con đường Hội Nông dân tự quản "xanh - sạch - đẹp"...

 

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

 

Đồng chí đề nghị, phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội nông dân trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của tỉnh. Làm cho mỗi cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM là sự nghiệp của toàn dân, trong đó, hội viên, nông dân đóng vai trò chủ thể, vừa là lực lượng thực hiện vừa là người được thụ hưởng thành quả, để từ đó động viên mọi nguồn lực của giai cấp nông dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM, đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh tiếp tục có bước phát triển hơn nữa.

 

Ngoài ra, Ban Chấp hành nhiệm kỳ tới cần đổi mới phong cách lãnh đạo - chỉ đạo, điều hành công tác của Hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh; bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền địa phương cùng vào cuộc, tạo sức mạnh tổng hợp để hỗ trợ, giúp đỡ về nguồn lực đẩy mạnh công tác hội và phong trào nông dân có  hiệu quả.  

        

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên đi đôi với nâng cao chất lượng hội viên nông dân; chất lượng hoạt động của chi, tổ Hội; Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; Vận động nông dân tham gia, thành lập HTX, THT, chi Hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Phấn đấu đưa phong trào hội có bước phát triển mới về chất, không ngừng làm cho nông nghiệp phát triển; nông thôn đổi mới, nông dân ngày càng giàu có, hạnh phúc.

 

Tăng cường xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện để xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hợp tác, liên doanh, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Hướng dẫn nông dân xây dựng thương hiệu sản phẩm, đăng ký mã vùng, đăng ký bảo hộ thương hiệu sản phẩm; Triển khai tốt các hoạt động giới thiệu sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Quốc gia.   

 

Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Tích cực đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững".

 

Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại Đại hội

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hoà đề nghị các cấp, ngành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vị trí, vai trò của giai cấp nông dân và hội nông dân các cấp trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn.

 

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hội nông dân trong tình hình mới, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, sáng tạo của các cấp hội. Thường xuyên định hướng chương trình, kế hoạch công tác, khuyến khích và tạo điều kiện để các cấp hội chủ động phối hợp với chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, chương trình phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân, nhất là nông dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBDTTS.

 

Thường xuyên củng cố, kiện toàn hội nông dân các cấp, trong đó chú ý lựa chọn, bồi dưỡng những hội viên, nông dân có năng lực, tâm huyết với công tác hội để giới thiệu bầu giữ các cương vị chủ chốt của các cấp hội; quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội nông dân.

 

Hội nông dân các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; nâng cao hơn nữa vai trò đại diện, phát huy quyền làm chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, bảo đảm tổ chức hội nông dân các cấp thực sự là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM của tỉnh, là cầu nối giữa các cấp ủy đảng và chính quyền với nông dân địa phương.

 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Hội trong triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của ĐBDTTS, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, gắn với vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp.

 

Hướng dẫn người dân mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác lạc hậu, manh mún, lựa chọn cây, con phù hợp để phát triển nông nghiệp hàng hóa, tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp tuần hoàn (đặc biệt lưu ý tuyên truyền người dân không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật độc hại, nhất là thuốc diệt cỏ); tham gia các mô hình kinh tế tập thể, nhất là HTX kiểu mới; tạo điều kiện cho hội viên, nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất. Hỗ trợ, tạo điều kiện để hội viên nông dân trở thành chủ thể tham gia Chương trình OCOP, phát triển du lịch cộng đồng tăng thu nhập, cải thiện sinh kế.

 

Tổ chức hội nông dân các cấp phải trở thành cầu nối giữa những người nông dân với doanh nghiệp, để xây dựng một mối liên kết bền vững trong phát triển nền nông nghiệp hàng hóa. Các cấp hội cần đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, nhất là các hộ người ĐBDTTS. Cán bộ hội phải thật sự gần gũi, chân tình, biết lắng nghe, chia sẻ, truyền cảm hứng để từ đó thu hút, tập hợp được đông đảo hội viên là người ĐBDTTS, góp phần thực hiện thành công các phong trào và cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của ĐBDTTS, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững".

 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết triệt để tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất của người nông dân; các vấn đề về nguồn gốc đất đai giữa người dân với các nông, lâm trường; thực hiện tốt công tác tái định canh, tái định cư đối với các hộ nông dân bị thu hồi đất bởi các dự án phát triển KT-XH, bảo đảm người dân tại nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

 

Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe, không tin, không làm theo sự kích động, xúi giục, lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các vấn đề phức tạp ở địa bàn nông thôn.

 

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

 

Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 32 uỷ viên. Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 tập thể (Hội Nông dân các huyện: Đăk Tô, Đăk Hà, Ngọc Hồi) và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ qua.

 

Buổi chiều, các Uỷ viên Ban Chấp hành khoá mới họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, Uỷ ban Kiểm  tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và thông qua Nghị quyết Đại hội./.

 

Dương Nương