Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thịnh và bà Vũ Thị Thao
Ngày đăng: 21/09/2023  19:16
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/9/2023, Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đã ký Quyết định số 446/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thịnh và bà Vũ Thị Thao (cư trú tại tổ 10, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 

Ông Nguyễn Văn Thịnh và bà Vũ Thị Thao có đơn khiếu nại gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh, với nội dung: Khiếu nại Quyết định số 3540/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND thành phố Kon Tum về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư kết hợp với mở rộng, phát triển khu dân cư phía Bắc phường Duy Tân, thành phố Kon Tum; không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum tại Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 11/01/2023. Đề nghị xem xét và xác định lại nguồn gốc sử dụng đất, đơn giá bồi thường cho vợ chồng ông, bà; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho vợ chồng ông, bà theo đúng quy định pháp luật.

 

Căn cứ kết quả thẩm tra, xác minh về nguồn gốc, quá trình quản lý sử dụng đất tại vị trí đất ông Nguyễn Văn Thịnh và bà Vũ Thị Thao khiếu nại; Kết quả rà soát hồ sơ địa chính qua các thời kỳ; Xác minh việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho người khiếu nại; Kết quả kiểm tra, xác minh việc sử dụng đất trên thực địa và kết quả đối thoại trực tiếp giữa Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm với người khiếu nại (vào ngày 11/7/2023), Chủ tịch UBND tỉnh quyết định:

 

Công nhận một phần nội dung khiếu nại (lần hai) của ông Nguyễn Văn Thịnh và bà Vũ Thị Thao, cụ thể: Công nhận nội dung khiếu nại, đề nghị xem xét lại nguồn gốc đất, bồi thường về đất, tài sản trên đất và các khoản hỗ trợ khác đối với thửa đất số 31 tờ số 11 Bản đồ địa chính năm 2016 (thửa số 249 tờ bản đồ trích đo số 11) và phần diện tích còn lại của thửa đất số 32 tờ số 11 Bản đồ địa chính năm 2016.

 

Không công nhận nội dung đề nghị xem xét hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thịnh và bà Vũ Thị Thao để triển khai, thực hiện Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư kết hợp với mở rộng, phát triển khu dân cư phía Bắc phường Duy Tân, thành phố Kon Tum.

 

Yêu cầu UBND thành phố Kon Tum hủy bỏ Quyết định số 3540/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư kết hợp với mở rộng, phát triển khu dân cư phía Bắc phường Duy Tân, thành phố Kon Tum và Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Nguyễn Văn Thịnh và Vũ Thị Thao.

 

Yêu cầu UBND thành phố Kon Tum rà soát lại quy trình, thủ tục và trình tự về đầu tư công, thu hồi đất Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư kết hợp với mở rộng, phát triển khu dân cư phía Bắc phường Duy Tân, thành phố Kon Tum theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và đất đai; nếu phát hiện có sai sót thì thu hồi, hủy bỏ hoặc trình cấp thẩm quyền hủy bỏ những văn bản không đúng quy định của pháp luật và chỉ được triển khai bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.

 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu người khiếu nại không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại (lần hai) của Chủ tịch UBND tỉnh thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh