Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Thành lập Ban Vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 06/11/2023  12:32
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 06/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 546/QĐ-UBND về thành lập Ban vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Kon Tum.

Ban Vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối Văn hóa - Xã hội làm Trưởng ban; Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Phó Trưởng ban.

 

Ban Vận động Quỹ có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện các quy định về “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” trên địa bàn tỉnh đúng chủ trương của Chính phủ và Bộ Quốc phòng; Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào vận động, đóng góp xây dựng Quỹ; tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực xây dựng Quỹ.

 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực Ban Vận động Quỹ, có trách nhiệm tham mưu triển khai thực hiện các quy định của Quỹ; quyết định thành lập Tổ giúp việc, thành phần gồm: cán bộ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan có lãnh đạo là thành viên Ban vận động Quỹ; xây dựng Quy chế hoạt động của Ban vận động Quỹ và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ trình Trưởng Ban vận động Quỹ ban hành.

 

Ban Vận động Quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng ban được sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các Phó trưởng Ban vận động Quỹ được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình để điều hành công việc của Ban Vận động Quỹ theo quy định./.

Hương Giang