Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Tăng cường sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh
Ngày đăng: 04/03/2024  15:37
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 04/3/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 740/KH-UBND về triển khai vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi số nội khối cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; cung cấp số liệu báo cáo, thống kê được đồng bộ, thống nhất giữa các cấp. Tiến hành chuẩn hóa, số hóa các biểu mẫu báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh trên và thực hiện báo cáo trên Hệ thống. Hiện đại hóa phương thức báo cáo, thống kê; hạn chế việc báo cáo số liệu qua các Hệ thống công nghệ thông tin khác, tiết kiệm thời gian, nhân lực trong việc thực hiện tổng hợp báo cáo giữa các cơ quan, đơn vị.

 

Triển khai Hệ thống đến tất cả các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các biểu mẫu báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh.

 

Đảm bảo đến hết năm 2024, tối thiểu 70% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh phải được thực hiện trên Hệ thống; được tích hợp, kết nối, chia sẽ dữ liệu với các hệ thống dùng chung của tỉnh và sẵn sàng chia sẻ kết nối đến Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các biểu mẫu báo cáo định kỳ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp theo quy định trên Hệ thống; Khuyến khích bổ sung các biểu mẫu nội bộ để triển khai trên Hệ thống, khai thác sử các số liệu dụng phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp của đơn vị mình...

 

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong việc chuẩn hóa các biểu mẫu báo cáo định kỳ được đề xuất trước khi tham mưu UBND tỉnh ban hành, đảm bảo biểu mẫu triển khai đạt hiệu quả./.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây

 

Lê Thiện