Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Hội nghị lần thứ 11 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, khóa X (nhiệm kỳ 2019- 2024)
Ngày đăng: 05/06/2024  18:30
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 05/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 11 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, khóa X (nhiệm kỳ 2019- 2024).

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nghe Minh Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, khóa X (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Quang cảnh Hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai nhiệm vụ được thực hiện đồng bộ trong hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến địa phương, cơ sở. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cơ bản bám sát hướng dẫn của Mặt trận cấp trên và chỉ đạo của cấp ủy; phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, nhiệm vụ quan trọng của tỉnh, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum được triển khai kịp thời.

 

Đối với công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, trong 6 tháng đầu năm 2024 đã vận động được trên 1,17 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng 05 căn nhà đại đoàn kết, số tiền 250 triệu đồng; trao tặng 1.137 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng gặp khó khăn trong xã hội nhân dịp lễ, tết với số tiền trên 881 triệu đồng. Các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện diễn ra đồng bộ, rộng khắp, đa dạng, phong phú đã thu hút được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn toàn tỉnh và các tỉnh bạn.

 

Việc lắng nghe, nắm bắt ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân được thực hiện nề nếp để phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền. Công tác dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài đạt được nhiều kết quả. Đã tích cực, chủ động tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến. Công tác kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện…

 

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, đang tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, chuẩn bị các bước tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh theo quy định. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của MTTQ Việt Nam các cấp trong năm 2024, là sự kiện chính trị lớn, được các cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo, phối hợp, được Nhân dân tin tưởng và đánh giá cao.

 

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục triển khai chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện; Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Attapư, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào (giai đoạn 2019 - 024); Tổ chức các Hội nghị tập huấn theo chuyên đề; Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024- 2029; Tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2024 và tiếp nhận các nguồn đóng góp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội theo quy định...

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tỉnh Kon Tum 6 tháng cuối năm 2024; tiến hành thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế của Ủy ban MTTQ các cấp trong thời gian qua. Đồng thời, thảo luận, cho ý kiến về nội dung Báo cáo công tác Mặt trận, các dự thảo Đề án nhân sự, Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Uỷ ban, Ban Thường trực và một số nội dung chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

 

Minh Huệ