Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuỷ điện
Ngày đăng: 19/06/2024  15:05
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/6/2024, Bộ Công Thương có Văn bản số 4142/BCT-ĐL gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án thủy điện về việc báo cáo kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuỷ điện và các doanh nghiệp thuỷ điện.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Văn bản số 1819/VPCP-CN ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Công Thương tiến hành kiểm tra, thanh tra đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuỷ điện và các doanh nghiệp thuỷ điện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2024, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án thủy điện, khẩn trương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

 

Rà soát để đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch thủy điện trên địa bàn tinh, kiên quyết kiến nghị loại ra khỏi quy hoạch đối với các dự án thuỷ điện (DATĐ) không đảm bảo hiệu quả kinh tế, có chiếm dụng rừng tự nhiên, ảnh hưởng lớn đến dân cư và tác động xấu đến môi trường.

 

Chỉ cho phép triển khai thực hiện các DATĐ sau khi có kết quả đánh giá đảm bảo không tác động lớn, tiêu cực đến môi trường và không ảnh hưởng lớn đến dân cư; không chiếm dụng đất rừng tự nhiên và có hiệu quả kinh tế.

 

Đối với các DATĐ đã được cấp Chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư: Rà soát để đánh giá tình hình thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư; việc chuyển đổi đất, rừng và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư, định canh, các khó khăn, vướng mắc (nếu có). Thống kê các DATĐ chưa thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên.

 

Đối với các DATĐ đang nghiên cứu đầu tư hoặc đang thi công xây dựng: Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát về công tác quản lý chất lượng xây dựng, đảm bảo an toàn công trình và đáp ứng các yêu cầu về môi trường, tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đặc biệt là các DATĐ nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Thống kê các DATĐ: (i) Chưa được cấp phép vẫn tiến hành xây dựng; (ii) Có nhà thầu chưa đủ năng lực theo quy định nhưng đã tham gia trong quá trình thực hiện dự án; (iii) Bị sự cố trong quá trình thi công kể cả sự cố về môi trường hoặc (iv) Có tình trạng gây mất an ninh trật tự trong quá trình thi công xây dựng. Xử lý nghiêm các Chủ đầu tư dự án không tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư xây dựng, kể cả xem xét thu hồi giấy phép, dừng thi công để khắc phục. Tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng thể những mặt tích cực và hạn chế, khó khăn trong quá trình phát triển thủy điện trên địa bàn thời gian vừa qua, trong đó đặc biệt cần phân tích, đánh giá về hiệu quả kinh tế - xã hội, vấn đề an toàn các công trình và các nội dung khác liên quan đến cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng sau khi các DATĐ được đưa vào vận hành.Đối với các DATĐ đã vận hành: Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy trình vận hành hồ chứa các DATĐ, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với điều kiện thực tế nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng môi trường, an sinh, xã hội. Thống kê các DATĐ: (i) Chưa được cấp giấy phép hoạt động điện lực, chưa được phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nhưng vẫn đưa vào vận hành; (ii) Các hồ chứa, các DATĐ chưa tuân thủ quy trình, quy phạm đã được cấp thẩm quyền phê duyệt về giấy phép hoạt động điện lực, quy trình vận hành hoặc giấy phép môi trường hay an toàn cháy nổ. Xử lý nghiêm các chủ đầu tư không tuân thủ đúng quy trình, quy định nêu trên. Phối hợp với các cơ quan có liên quan để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án/công trình thủy điện. Rà soát, đánh giá những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành các dự án/công trình thủy điện trên địa bản trong thời gian vừa qua để đề xuất, kiến nghị các biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại.

 

Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá chi tiết các nội dung nêu trên và gửi báo cáo về Bộ Công Thương trước ngày 01 tháng 7 năm 2024 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tổ chức các Đoàn công tác để làm việc trực tiếp với địa phương nhằm kiểm tra, thanh tra đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuỷ điện và các doanh nghiệp thuỷ điện./.

 

Trịnh Minh