Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại của bà Võ Thị Thiện
Ngày đăng: 24/06/2010  08:30
Mặc định Cỡ chữ

 Ngày 07/6/2010, UBND tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 1086/UBND-NC về việc xử lý đối với đơn của bà Võ Thị Thiện (trú tại 294-Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum) khiếu nại và đề nghị xem xét lại Quyết định số 121/QĐ-UB ngya2 01/10/1990 của UBND thị xã Kon Tum về giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Võ Chơn Quang và ông Đặng Khẩn.

Theo đó, diện tích 333m2 nằm phía sau căn nhà số 292-đường Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum của bà Võ Thị Thiện có nguồn gốc là đất của bà Hà Thị Đảo theo hồ sơ trích lục đất lập ngày 27/9/1957 được Ủy ban hành chính xã Châu Thành xác nhận. Hiện nay, tại các cơ quan chức năng của UBND thành phố Kon Tum không còn lưu giữ các hồ sơ, tài liệu chứng cứ để chứng mịnh các căn cứ pháp lý mà UBND thị xã Kon Tum ban hành Quyết định số 121/QĐ-UB ngày 01/10/1990 về thu hồi và giao UBND phường Quyết Thắng quản lý đối với diện tích đất 333m2 đang tranh chấp giữ ông Võ Chơn Quang và ông Đặng Khẩn là có cơ sở. Mặt khác, kể từ ngày 01/10/1990 cho đến nay, UBND phường Quyết Thắng không thực hiện việc quản lý trực tiếp đối với diện tích đất nêu trên theo đúng trách nhiệm đã được giao tại Quyết định số 121/QĐ-UB của UBND thị xã Kon Tum. Các tài liệu xác minh cho thấy, diện tích đất trên do gia đình ông Võ Chơn Quang trực tiếp quản lý, sử dụng và được thể hiện cụ thể tại Sổ mục kê địa chính và bản đồ địa chính tại thửa đất số 69 tờ bản đồ số 12 (được Sở Địa chính và UBND phường Quyết Thắng nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng ngày 17/12/21997).
 
Từ đó cho thấy việc UBND thành phố Kon Tum trong quá trình xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của bà Võ Thị Thiện đã xác định diện tích đất nói trên do UBND phường Quyết Thắng quản lý là chưa phù hợp với thực tế, chưa đảm bảo các quy định pháp luật có liên quan. UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Kon Tum tiến hành thụ lý, xem xét đơn khiếu nại của bà Võ Thị Thiện và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
                                                                                                      
Nguyễn Phan