Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Phúc
Ngày đăng: 24/06/2010  08:30
Mặc định Cỡ chữ

 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận của Tổng Thanh tra Chính phủ; ngày 08/6/2010, UBND tỉnh Kon Tum có Công văn số 1089/UBND-NC giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra xác định diện tích Rạp chiếu bóng Hòa Bình (nay là Rạp chiếu bóng 16/3, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Kon Tum) và các công trình xây dựng liền kề rạp vào thời điểm trưng mua Rạp chiếu bóng Hòa Bình của ông Lê Văn Cang để tính giá tiền thanh toán theo các đơn giá quy định hiện hành, tính giá trị định giá còn lại của Rạp là 30% theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng. Đối với trang thiết bị, máy móc tính giá trị còn lại 50% của số tiền 33.668 đồng quy ra thóc tại thời điểm năm 1982 và giá thóc năm 2010 để tính số tiền phải thanh toán cho gia đình ông Lê Văn Phúc (con của ông Lê Văn Cang). Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của gia đình ông Lê Văn Phúc theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 
Nguyễn Phan