Thứ 4, Ngày 08/04/2020 -

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND TỈNH

Từ ngày 06/04/2020 đến ngày 12/04/2020

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/tham dự

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2, ngày 06/04/2020

Sáng

07h00

BCSĐ, Lãnh đạo UBND tỉnh họp giải quyết công việc

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ủy viên BCSĐ UBND tỉnh, LĐ VPUBND tỉnh

Phòng họp số 01

10h00

Họp BCĐ phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Các thành viên BCĐ và bộ phận liên quan

Phòng họp số 1

Chiều

13h30

Làm việc với TTTU về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga

Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Đình Cầu

Tại Phòng họp Tỉnh ủy

Thứ 3, ngày 07/04/2020

Sáng

08h00

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

LĐ VPUBND tỉnh

Huyện Kon Plông, Kon Rẫy

09h00

Dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh quý I năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Phòng giao ban BCHQS tỉnh

Chiều

13h30

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-10

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga

LĐ VPUBND tỉnh

Huyện Đăk Hà

Thứ 4, ngày 08/04/2020

Sáng

08h00

Nghe các ngành báo cáo đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 và các kịch bản, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ KTXH và thu ngân sách năm 2020

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Giám đốc các ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cục thuế tỉnh

Phòng họp lớn UBND tỉnh

Chiều

13h30

Nghe các ngành báo cáo nội dung triển khai chính sách an sinh xã hội cho người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội

Phòng họp số 1

15h30

Nghe các ngành liên quan báo cáo về kiến nghị của công dân

Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Các ngành liên quan

Phòng họp số 1

Thứ 5, ngày 09/04/2020

Sáng

07h00

Làm việc

Chiều

13h00

Làm việc

Thứ 6, ngày 10/04/2020

Sáng

07h00

Làm việc

Chiều

13h00

Làm việc

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2018)

  535.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2018)

  13.443 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2018)

  59 /63
Bảo tồn nguồn gen Sâm Ngọc Linh