Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND TỈNH

Từ ngày 03/08/2020 đến ngày 09/08/2020

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/tham dự

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2, ngày 03/08/2020

Sáng

07h00

BCSĐ, Lãnh đạo UBND tỉnh họp giải quyết công việc

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Các UV BCSĐ UBND tỉnh

Phòng họp giao ban

08h00

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 7-2020

Chủ tịch, Phó chủ tịch TT UBND tỉnh

Hội trường họp BTV Tỉnh ủy

Chiều

13h30

Họp BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Kon Tum

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga

Hội trường lớn UBND tỉnh

Thứ 3, ngày 04/08/2020

Sáng

08h30

Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và chuẩn bị ký thi tốt nghiêp THPT tại huyện Tu Mơ Rông (Cả ngày)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

LĐVP và theo Giấy mời

Tại huyện Tu Mơ Rông

09h00

Làm việc với Sở Tài Nguyên và Môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ 4, ngày 05/08/2020

Sáng

07h00

Lãnh đạo UBND tỉnh họp giải quyết công việc

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

LĐ VP UBND tỉnh

Phòng họp giao ban

09h00

Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và chuẩn bị ký thi tốt nghiêp THPT tại huyện Kon Plông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

Huyện Kon Plông

Chiều

14h00

Dự buổi tiếp, làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với Hòa thượng Thích Quảng Xả

UBND tỉnh

Phòng tiếp khách Tỉnh ủy

Thứ 5, ngày 06/08/2020

Sáng

08h00

Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại huyện Đăk Glei

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga

LĐ VP UBND tỉnh

Tại huyện Đăk Glei

08h00

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

Hội trường lớn UBND tỉnh

Chiều

13h30

Làm việc với các ngành về quy chế phối hợp giữa Công an, Quân sự, biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm

Chủ tịch UBND tỉnh

Phòng họp số 2

Thứ 6, ngày 07/08/2020

Sáng

08h00

Giao ban tuần Thường trực Tỉnh ủy

UBND tỉnh

Hội trường họp BTV Tỉnh ủy

Chiều

14h00

Dự Hội nghị sơ kết công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020

UBND tỉnh

Hội trường họp BTV Tỉnh ủy

Thứ 7, ngày 08/08/2020

Chủ nhật, ngày 09/08/2020

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2018)

  535.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2018)

  13.443 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2019)

  56 /63
Bảo tồn nguồn gen Sâm Ngọc Linh