Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND TỈNH

Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/tham dự

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2, ngày 18/01/2021

Sáng

07h00

BCSĐ, Lãnh đạo UBND tỉnh họp giải quyết công việc

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Các UV BCSĐ UBND tỉnh

Phòng họp giao ban

Chiều

13h30

Dự Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành đảng bộ huyện Sa Thầy khóa XVII

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

Huyện Sa Thầy

14h00

Hội nghị giải quyết các khó khăn vướng mắc về QLBVR và triển khai chỉ tiêu phát triển rừng

Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

Theo Giấy mời

Hội trường lớn UBND tỉnh

Thứ 3, ngày 19/01/2021

Sáng

08h00

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết: Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020; Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã giai đoạn 2013 -2020

Phó Chủ tịch UBND tỉnhY Ngọc

Phòng họp trực tuyến

08h00

Họp Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Chủ tịch UBND tỉnh

Thành viên Tổ công tác

Phòng họp 1

Chiều

14h00

Họp Thường trực Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh

Hội trường họp BTV Tỉnh ủy

Thứ 4, ngày 20/01/2021

Sáng

08h00

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (1,5 ngày)

Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

Hội trường họp BTV Tỉnh ủy

Thứ 5, ngày 21/01/2021

Sáng

08h00

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (01 ngày)

UBND tỉnh

Theo Giấy mời

Phòng họp trực tuyến

Chiều

13h00

Làm việc về triển khai các dự án xây dựng tại trụ sở Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh

Các Sở: KH&ĐT, Xây dựng; Văn phòng Tỉnh ủy

Phòng họp 1

Thứ 6, ngày 22/01/2021

Sáng

08h00

Giao ban tuần Thường trực Tỉnh ủy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

Hội trường họp BTV Tỉnh ủy

08h00

Tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021

Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

10h30

Tiếp Tập đoàn CN Cao su Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh

Hội trường lớn UBND tỉnh

Chiều

14h00

Dự Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021 và tổng kết sản xuất kinh doanh 2020

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum

14h00

Thường trực Tỉnh ủy họp Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội XIII của Đảng

Chủ tịch UBND tỉnh

Hội trường họp BTV Tỉnh ủy

16h00

Trả lời phỏng vấn Đài PT-TH tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh

Đài PT-TH tỉnh

16h00

Thăm cơ sở tôn giáo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

Chùa Khánh Lâm, huyện Kon Plông

Thứ 7, ngày 23/01/2021

Chiều

15h00

Dự tổng kết và trao thưởng cuộc vận động sáng tác văn học -nghệ thuật tỉnh Kon Tum năm 2020

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

Trụ sở các cơ quan hội

Chủ nhật, ngày 24/01/2021

Sáng

07h00

Dự Lễ khai mạc Hội khỏe phù đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VIII năm 2021

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2019)

  14.782 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2019)

  56 /63
Bảo tồn nguồn gen Sâm Ngọc Linh