Chủ nhật, Ngày 11/04/2021 -

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND TỈNH

Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/tham dự

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2, ngày 12/04/2021

Sáng

08h00

Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei (01 ngày)

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

Hội trường 16/5 huyện Đăk Glei

Thứ 3, ngày 13/04/2021

Sáng

07h00

BCSĐ UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh họp giải quyết công việc

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Các UV BCSĐ UBND tỉnh

Phòng họp giao ban

Chiều

14h00

Dự lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum từ Văn phòng Quốc hội về địa phương quản lý

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm

Theo Giấy mời

Hội trường tầng 3, trụ sở Đoàn ĐBQH tỉnh

Thứ 4, ngày 14/04/2021

Sáng

07h00

Kiểm tra các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Kon Plông

Chủ tịch UBND tỉnh

Huyện Kon Plông

07h00

Làm việc về công tác xây dựng nông thôn mới và di dân tái định cư theo Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai (01 ngày)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

Huyện Ia H’Drai

Thứ 5, ngày 15/04/2021

Sáng

08h00

Dự Hội nghị biểu dương Người khuyết tật tiêu biểu năm 2021

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

Hội trường UBND TP. Kon Tum

Thứ 6, ngày 16/04/2021

Sáng

08h00

Giao ban tuần Thường trực Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh

Hội trường họp BTV Tỉnh ủy

08h00

Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Chiều

14h00

Họp Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

Theo Giấy mời của Ban chỉ đạo

Hội trường Bảo hiểm xã hội tỉnh

Thứ 7, ngày 17/04/2021

Chủ nhật, ngày 18/04/2021

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2019)

  14.782 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2019)

  56 /63