Thứ 5, Ngày 08/06/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
167/TB-UBND   07/06/2023   Thu hồi đất để thu hồi đất để thực hiện Dự án Trung tâm thể dục, thể thao kết hợp xây dựng trụ sở làm việc Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hồi
300/QĐ-UBND   07/06/2023   Về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 cho các Công ty TNHH MTV do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu (lần 2).
298/QĐ-UBND   07/06/2023   Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
277/QĐ-UBND   07/06/2023   Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực: Bảo trợ xã hội; Người có công thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh.
1693/KH-UBND   07/06/2023   triển khai thực hiện Chương trình số 57-CTr/TU ngày 28/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị " về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững trong tình hình mới".
1705/UBND-KTTH   07/06/2023   Về việc triển khai Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
1700/UBND-KGVX   07/06/2023   V/v chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân.
1699/UBND-KGVX   07/06/2023   V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025.
1698/UBND-KGVX   07/06/2023   V/v điều tra, xác minh, xử lý thông tin việc để lộ đề thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh.
299/QĐ-UBND   07/06/2023   Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo ĐTM của dự án: Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
165/BC-UBND   07/06/2023   Sơ kết năm thứ tư thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh.
1690/KH-UBND   06/06/2023   Triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
1679/KH-UBND   06/06/2023   Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
1691/UBND-NNTN   06/06/2023   Về việc triển khai hướng dẫn tạm thời về triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử.
1689/UBND-KTTH   06/06/2023   Về việc triển khai Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Tổng: 7695 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 513 Trang.
Chuyển tới trang: