Thứ sáu, Ngày 31/03/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
872/UBND-KTTH   29/03/2023   Triển khai thực hiện Thông báo số 718-TB/TU ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
869/UBND-KTTH   29/03/2023   Về chấm dứt hoạt động dự án khai thác cát xây dựng - Điểm số 8 trên sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum của DNTT Trí Thành
84/BC-UBND   29/03/2023   Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2023
94/QĐ-UBND   27/03/2023   Quyết định về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2023 (đợt 2)
92/QĐ-UBND   27/03/2023   Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do xã Đăk Long, xã Đăk Nhoong, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei
11/2023/QĐ-UBND   27/03/2023   Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum
128/QĐ-UBND   27/03/2023   Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 năm 2023 tỉnh Kon Tum
842/KH-UBND   27/03/2023   Kế hoạch Truyền thông nhiệm vụ trọng tâm tỉnh Kon Tum năm 2023
841/KH-UBND   27/03/2023   Kế hoạch Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thuỷ sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
840/KH-UBND   27/03/2023   Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
830/KH-UBND   27/03/2023   Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh 2023
847/UBND-KGVX   27/03/2023   V/v triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
844/UBND-KGVX   27/03/2023   V/v tuyên truyền cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam"
10/2023/QĐ-UBND   24/03/2023   Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
815/UBND-TTHCC   24/03/2023   Về việc triển khai thực hiện Công văn số 165/TTg-KSTT ngày 20/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Tổng: 7283 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 486 Trang.
Chuyển tới trang: