Thứ 7, Ngày 25/09/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3387/KH-UBND   21/09/2021   Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3392/UBND-KGVX   21/09/2021   V/v tăng cường chỉ đạo, đảm bảo tiến độ thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2021
3386/UBND-TD   21/09/2021   V/v giao nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
3383/UBND-KTTH   21/09/2021   Về việc tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch Covid -19
3378/UBND-NNTN   21/09/2021   V/v triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3376/UBND-NNTN   21/09/2021   V/v triển khai Công văn số 5727/BTNMT-TTTNMT ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3375/UBND-KGVX   21/09/2021   V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV
3384/UBND-KTTH   21/09/2021   Về việc khẩn trương hoàn chỉnh nội dung trình Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh
3361/ UBND-KTTH   20/09/2021   V/v triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2021
3357/CV-BCĐ   20/09/2021   V/v tăng cường kiểm soát đường thủy giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Kon Tum
870/QĐ-UBND   20/09/2021   Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng, bố trí dân cư dọc hai bên Quốc lộ 14C (Đoạn điểm dân cư số 41 - Trung tâm hành chính xã Ia Tơi)
868/QĐ-UBND   20/09/2021   Về việc điều chỉnh Chốt liên ngành kiểm soát dịch COVID-19 theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
501/QĐ-UBND   20/09/2021   Thành lập Đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực đất đai của các tổ chức được thuê đất tại các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3363/KH-UBND   20/09/2021   Triển khai hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025
3367/UBND-KTTH   20/09/2021   Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 301- TB/TU ngày 17/9/2021
Tổng: 4502 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 301 Trang.
Chuyển tới trang: