Thứ sáu, Ngày 22/09/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3099/UBND-KGVX   15/09/2023   V/v phối hợp triển khai thực hiện Dự án 8 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
3096/UBND-KGVX   15/09/2023   V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết 99/2023/QH15 của Quốc hội giám sát chuyên đề huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.
3094/UBND-NNTN   15/09/2023   Về việc tăng cường triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
3093/UBND-NNTN   15/09/2023   V/v ngăn chặn nhập lậu, buôn bán, vận chuyển tôm hùm giống trên địa bàn tỉnh.
3089/UBND-NNTN   15/09/2023   V/v chăm sóc diện tích rừng trồng và cây phân tán trên địa bàn tỉnh.
3088/UBND-NNTN   15/09/2023   Về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
3086/UBND-HTKT   15/09/2023   V/v triển khai Công điện số 769/CĐ-TTg ngày 26/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ
3082/UBND-KGVX   15/09/2023   V/v triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6296/VPCP-KSTT ngày 17/8/2023.
3080/UBND-NNTN   15/09/2023   Về việc tăng cường lãnh đạo triển khai các giải pháp xây dựng nông thôn mới.
528/QĐ-UBND   14/09/2023   Về việc ban hành Kế hoạch thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.
436/QĐ-UBND   14/09/2023   Về việc điều chỉnh, bổ sung cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh.
434/QĐ-UBND   14/09/2023   Khen thưởng thành tích trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Kon Tum.
433/QĐ-UBND   14/09/2023   Bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 (Đợt 2)
3078/KH-UBND   14/09/2023   Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp,lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh năm 2023.
3069/UBND-KTTH   14/09/2023   Triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2023.
Tổng: 8266 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 552 Trang.
Chuyển tới trang: