Thứ 5, Ngày 23/01/2020 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2987/KH-UBND   11/11/2019   Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu tiểu cấp tỉnh năm 2020
2885/KH-UBND   31/10/2019   Kế hoạch triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum
2865/KH-UBND   29/10/2019   Kế hoạch Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2030
2767/KH-UBND   22/10/2019   Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2019-2020
2768/KH-UBND   22/10/2019   Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2745/KH-UBND   18/10/2019   Triển khai Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh
2609/KH-UBND   08/10/2019   Triển khai tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2583/KH-UBND   05/10/2019   Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm 2020
2532/KH-UBND   30/09/2019   Kế hoạch Triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019 của Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn
2496/KH-UBND   25/09/2019   Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh
2451/KH-UBND   19/09/2019   Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2419/KH-UBND   18/09/2019   Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020
2352/KH-UBND   11/09/2019   Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2336/KH-UBND   09/09/2019   Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
2297/KH-UBND   04/09/2019   Tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VII
Tổng: 105 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 7 Trang.
Chuyển tới trang: