Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4041/QĐ-BCĐ   20/11/2023   Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phát triển Khu du lịch Măng Đen
671/QĐ-UBND   17/11/2023   Về việc công nhận điểm du lịch: Làng du lịch cộng đồng Đắk Răng, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
61/2023/QĐ-UBND   17/11/2023   Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, nội dung trong văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Kon Tum ban hành
4011/UBND-NC   17/11/2023   Về việc triển khai Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 01/11/2023 của HĐND tỉnh.
4008/UBND-NC   17/11/2023   Về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng và tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam trên địa bàn tỉnh
3999/QĐ-BQL   17/11/2023   Về việc thành lập Văn phòng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Kon Tum
570/QĐ-UBND   16/11/2023   Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh.
566/QĐ-UBND   16/11/2023   Khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
3981/UBND-NNTN   16/11/2023   V/v tăng cường công tác phối hợp quản lý bảo vệ rừng tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh.
3980/UBND-KTTH   16/11/2023   Về việc hướng dẫn thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa.
3979/UBND-NNTN   16/11/2023   Về việc tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh trong các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024.
3978/UBND-KTTH   16/11/2023   Triển khai Công điện số 990/CĐ-TTg ngày 21/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
3983/UBND-NC   16/11/2023   Về việc Đề án vị trí việc làm công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính
417/BC-UBND   16/11/2023   Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
565/QĐ-UBND   16/11/2023   Giải quyết khiếu nại (lần hai) của ông Huỳnh Xuân Ba
Tổng: 8619 Văn bản. Trang 3 Trong tổng số 575 Trang.
Chuyển tới trang: