Thứ 4, Ngày 06/12/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1518/UBND-NNTN   04/05/2020   Về việc rà soát, đánh giá khả năng thoát lũ vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh
1504/UBND-NNTN   04/05/2020   Về chủ trương xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu sản phẩm OCOP và xây dựng phát hành tem OCOP tỉnh Kon Tum VBh
1514/UBND-NNTN   04/05/2020   V/v công tác xây dựng giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
1512/UBND-KTTH   04/05/2020   V/v khen thưởng sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chị thị số 04/CT-BCA và Cuộc vận động của Bộ Công an
1507/UBND-NNTN   04/05/2020   Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 152/TB-VPCP ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ VBh
435/QĐ-UBND   04/05/2020   V/v ban hành Chương trình hành động triển khai Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”
92/TB-UBND   04/05/2020   Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội
1498/BC-BCĐ   04/05/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 03/5/2020)
258/QĐ-UBND   04/05/2020   Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
14/2020/QĐ-UBND   04/05/2020   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
1497/BC-BCĐ   04/05/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 02/5/2020)
1496/UBND-KGVX   03/05/2020   V/v tạm dừng hoạt động các chốt kiểm dịch y tế trên địa bàn tỉnh
1495/BC-BCĐ   02/05/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 01/5/2020)
1494/BC-BCĐ   02/05/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 30/4/2020)
1492/BC-BCĐ   02/05/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 29/4/2020)
Tổng: 8633 Văn bản. Trang 467 Trong tổng số 576 Trang.
Chuyển tới trang: