Thứ 5, Ngày 30/03/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
730/UBND-KTTH   04/04/2019   Về việc triển khai giao quyền tự chủ tài chính
301/QĐ-UBND   04/04/2019   Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen (giai đoạn 1)
297/QĐ-UBND   03/04/2019   Phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập Hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla trong quá trình thi công
182/QĐ-UBND   03/04/2019   Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô nhiệm kỳ 2016-2021
717/UBND-NNTN   02/04/2019   V/v triển khai hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
711/UBND-NNTN   02/04/2019   Về việc triển khai Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ
293/QĐ-UBND   02/04/2019   Về việc triển khai chủ trương đầu tư Dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị
285/QĐ-UBND   02/04/2019   Phê duyệt Phương án bảo vệ đập công trình thủy điện Thượng Kon Tum trên địa bàn huyện Kon Plông và huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
712/UBND-NNTN   02/04/2019   Về việc chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh
294/QĐ-UBND   02/04/2019   Về việc triển khai chủ trương đầu tư Dự án Đường dẫn vào cầu số 01 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị
295/QĐ-UBND   02/04/2019   Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp công trình thủy điện Thượng Kon Tum thuộc huyện Kon Plông và huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
713/KH-UBND   02/04/2019   Phòng, chống và diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đời sống cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
296/QĐ-UBND   02/04/2019   V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đăk Tô
287/QĐ-UBND   02/04/2019   Về việc triển khai chủ trương đầu tư Dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai
291/QĐ-UBND   02/04/2019   Phê duyệt Kế hoạch giao rừng gắn liền với đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Ngọc Hồi năm 2019
Tổng: 7271 Văn bản. Trang 467 Trong tổng số 485 Trang.
Chuyển tới trang: