Thứ 7, Ngày 23/09/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2967/UBND-NNTN   08/11/2019   Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
1251/QĐ-UBND   07/11/2019   Về việc tham mưu ban hành dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
1245/QĐ-UBND   06/11/2019   Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
1244/QĐ-UBND   06/11/2019   Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
2951/UBND-KTTH   06/11/2019   V/v tăng cường công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
2945/UBND-NNTN   06/11/2019   Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 8256/CT-BNN-TY ngày 01 tháng 11 năm 2019
16/2019/QĐ-UBND   04/11/2019   Ban hành Quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2927/UBND-KTTH   04/11/2019   Về việc triển khai Đề án Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã
2929/UBND-NNTN   04/11/2019   Về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ trên địa bàn tỉnh
2920/UBND-NNTN   04/11/2019   Về việc triển khai Quyết định số 1457/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủPhê duyệt Đề án “Rà soát và hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện
1228/QĐ-UBND   01/11/2019   Quyết định chủ trương đầu tư Dự án khai thác khoáng sản cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại vị trí thôn 3 và thôn 5, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum của Công ty Cổ phần xây lắp điện Đức Bảo Kon Tum
2899/UBND-NNTN   01/11/2019   V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản
2886/UBND-KGVX   31/10/2019   V/v chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
2879/UBND-KGVX   31/10/2019   V/v tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng
2883/UBND-NNTN   31/10/2019   Về việc triển khai Chỉ thị số 8008/CT-BNN-TCTL ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tổng: 8266 Văn bản. Trang 484 Trong tổng số 552 Trang.
Chuyển tới trang: