Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3303/UBND-NNTN   03/09/2020   V/v tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3313/UBND-TTHCC   03/09/2020   V/v thu phí, lệ phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
3318/UBND-KTTH   03/09/2020   V/v triển khai thực hiện Văn bản số 6749/VPCP-QHQT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ
849/QĐ-UBND   03/09/2020   Thay đổi thành viên Ban quản lý Dự án “Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2021”
854/QĐ-UBND   03/09/2020   V/v Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
3311/BC-BCĐ   03/09/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 02/9/2020)
3299/BC-BCĐ   03/09/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 01/9/2020)
3268/UBND-NNTN   01/09/2020   V/v điều chỉnh diện tích cho thuê đối với Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Chi nhánh tỉnh Kon Tum
3262/UBND-NC   01/09/2020   V/v đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng chống dịch bệnh trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 trên địa bàn tỉnh
254/BC-UBND   01/09/2020   Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV
3281/UBND-NNTN   01/09/2020   Về việc tăng cường công tác theo dõi, giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị cử tri trên địa bàn tỉnh
3278/UBND-KGVX   01/09/2020   V/v tổ chức đón công dân đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng trở về nơi cư trú
3275/BC-BCĐ   01/09/2020   Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 31/8/2020)
646/QĐ-UBND   01/09/2020   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum
844/QĐ-UBND   01/09/2020   Xếp hạng đối với các Công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
Tổng: 9949 Văn bản. Trang 511 Trong tổng số 664 Trang.
Chuyển tới trang: