Thứ 7, Ngày 23/09/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
571/QĐ-UBND   05/06/2019   Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 (bổ sung) trên địa bàn huyện Đăk Tô
1376/UBND-NCXDPL   05/06/2019   V/v triển khai ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 896
1373/KH-UBND   05/06/2019   Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP
423/QĐ-UBND   05/06/2019   V/v phê duyệt kết quả xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, sỏi, sạn làm VLXDTT tại điểm mỏ thuộc thôn Tê Pheo, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
1385/KH-UBND   05/06/2019   Tổng kết hoạt động Dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Kon Tum” (RALG Kon Tum)
1379/UBND-NCXDPL   05/06/2019   Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 769/CT-TTCP của Thanh tra Chính phủ
177/TB-UBND   04/06/2019   Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2019
1359/UBND-NCXDPL   04/06/2019   Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật.
1354/UBND-KTTH   04/06/2019   V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2019
569/QĐ-UBND   04/06/2019   V/v điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản
1360-UBND-KGVX   04/06/2019   V/v triển khai thực hiện Kết luận số 1039-KL/TU, ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Tỉnh ủy
565/QĐ-UBND   03/06/2019   Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Tiểu học xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô (hạng mục: 08 phòng học)
1332/UBND-KTTH   03/06/2019   V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững
556/QĐ-UBND   03/06/2019   V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án:Trồng cây Việt Quất dưới tán rừng tại thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
554/QĐ-UBND   03/06/2019   Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình:Sửa chữa nước sinh hoạt Trung tâm thị trấn Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
Tổng: 8266 Văn bản. Trang 511 Trong tổng số 552 Trang.
Chuyển tới trang: