Thứ 5, Ngày 23/01/2020 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
535/KH-UBND   12/03/2019   Triển khai thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân" trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2019-2025
499/KH-UBND   08/03/2019   Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
486/KH-UBND   07/03/2019   Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại trạm y tế xã, phường, thị trấn tỉnh Kon Tum đến năm 2020
484/KH-UBND   07/03/2019   Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019
481/KH-UBND   06/03/2019   Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
480/KH-UBND   06/03/2019   Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh
482/KH-UBND   06/03/2019   Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019.
483/KH-UBND   06/03/2019   Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019.
356/KH-UBND   18/02/2019   Kiểm tra, giám sát chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
347/KH-UBND   15/02/2019   Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019
327/KH-UBND   14/02/2019   Kế hoạch triển khai Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
223/KH-UBND   28/01/2019   Ra quân phát động phong trào xây dựng nông thôn mới đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
215/KH-UBND   25/01/2019   Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2019
1256/KH-UBND   23/05/2018   Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Mỉnh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
713/UBND-TH   27/03/2018   Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018, gắn với kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
Tổng: 105 Văn bản. Trang 7 Trong tổng số 7 Trang.
Chuyển tới trang: