Thứ 7, Ngày 25/09/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3012/UBND-KTTH   13/11/2019   V/v triển khai thực hiện Thông báo số 845/TB-BCĐĐHG ngày 03/10/2019 của Ban Chỉ đạo điều hành giá Trung ương
3002/UBND-NC   12/11/2019   Về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo
2986/UBND-KGVX   11/11/2019   Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm và chất gây nghiện trong các trường học
2972/UBND-NNTN   11/11/2019   Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ
2969/UBND-NNTN   09/11/2019   Về việc triển khai Công điện số 1512/CĐ-TTg ngày 8 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó khẩn cấp cơn bão số 6
2967/UBND-NNTN   08/11/2019   Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
2951/UBND-KTTH   06/11/2019   V/v tăng cường công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
2945/UBND-NNTN   06/11/2019   Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 8256/CT-BNN-TY ngày 01 tháng 11 năm 2019
2927/UBND-KTTH   04/11/2019   Về việc triển khai Đề án Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã
2929/UBND-NNTN   04/11/2019   Về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ trên địa bàn tỉnh
2920/UBND-NNTN   04/11/2019   Về việc triển khai Quyết định số 1457/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủPhê duyệt Đề án “Rà soát và hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện
2899/UBND-NNTN   01/11/2019   V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản
2886/UBND-KGVX   31/10/2019   V/v chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
2879/UBND-KGVX   31/10/2019   V/v tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng
2883/UBND-NNTN   31/10/2019   Về việc triển khai Chỉ thị số 8008/CT-BNN-TCTL ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tổng: 1652 Văn bản. Trang 93 Trong tổng số 111 Trang.
Chuyển tới trang: