Thứ hai, Ngày 30/11/2020 -

Thông báo nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI
21/09/2020  10:53 2.203 Lượt xem
Đóng
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2019)

  14.782 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2019)

  56 /63
Bảo tồn nguồn gen Sâm Ngọc Linh