Thứ 4, Ngày 28/10/2020 -

Thông báo về nội dung, thời gian phiên họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2020
23/09/2020  16:25 773 Lượt xem

 

Ngày 22/9/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 290/TB-UBND về nội dung, thời gian phiên họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2020.

 

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, quy chế làm việc, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2020 với nội dung, thành phần, địa điểm và thời gian cụ thể như sau:

 

1. Nội dung:

 

(1) Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020 (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

 

(2) Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai các lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2020 (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung do đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì theo dõi).

 

(3) Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác trọng tâm và tình hình thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 9 tháng đầu năm 2020 (Tổ trưởng Tổ kiểm tra của Chủ tịch UBND tỉnh chuẩn bị).

 

(4) Báo cáo kết quả thực hiện việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 622/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính và các đơn vị liên quan chuẩn bị).

 

(5) Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến tháng 9 năm 2020 (Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị).

 

(6) Báo cáo đánh giá việc phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Giám đốc Sở Công Thương chuẩn bị).

 

2. Thành phần, địa điểm:

 

2.1. Tại tỉnh (dự tại Hội trường trực tuyến Ngọc Linh)

 

- Mời đại diện Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (có Giấy mời riêng).

 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

- Các Ủy viên UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Y tế; Quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.

 

- Phóng viên: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng thông tin điện tử tỉnh (dự và đưa tin).

 

2.2. Tại Phòng họp trực tuyến các huyện, thành phố:

 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND các huyện, thành phố.

 

- Các đơn vị có liên quan (do UBND các huyện, thành phố mời).

 

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 13h30, ngày 28/9/2020 (thứ hai).

 

4. Tổ chức thực hiện:

 

4.1. Thủ trưởng đơn vị chủ trì có nội dung trình phiên họp: chuẩn bị nội dung, tham dự, trình bày nội dung tại Phiên họp theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 538/UBND-KTTH ngày 26/02/2020; hoàn thành và gửi nội dung về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất trước 08h00 ngày 24/9/2020 để tổng hợp.

 

4.2. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp, chuẩn bị chu đáo chương trình, nội dung Phiên họp để UBND tỉnh thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

 

Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị xác nhận thành phần tham dự trước 08h00 ngày 25/9/2020 qua Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Hành chính - Quản trị; email: kontum@chinhphu.vn hoặc số điện thoại: 0260.3918.118 - 0984582369); Đồng thời, thường xuyên truy cập và sử dụng tài liệu Phiên họp được đăng tải tại mục "Tài liệu họp" trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (https://kontum.gov.vn) để nghiên cứu và tham gia ý kiến tại Phiên họp./.

 

Cổng TTĐT tỉnh

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2019)

  14.782 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2019)

  56 /63
Bảo tồn nguồn gen Sâm Ngọc Linh