Chủ nhật, Ngày 01/08/2021 -

Thông báo: Danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020
31/12/2020  10:25 6.131 Lượt xem

 

Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Kon Tum năm 2020, UBND tỉnh thông báo Danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020.

 

Theo Thông báo, có 405 trường hợp có đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 và 98 trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển công chức (có danh sách kèm theo).

 

Đối với các trường hợp có chứng chỉ IELTS, TOEIC, TOEFL,... được các cơ sở đào tạo trong, ngoài nước cấp có thời hạn hiệu lực của chứng chỉ ngoại ngữ, UBND tỉnh thống nhất để thí sinh dự thi và đề nghị các trường hợp này trong quá trình hoàn thiện hồ sơ dự tuyển đảm bảo chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển quy định tại văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNV ngày 09/11/2017 của Bộ Nội vụ.

 

UBND tỉnh giao Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Kon Tum năm 2020 tiến hành tổ chức kỳ thi tuyển theo quy định; Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực của Hội đồng tuyển dụng) thông báo đến người đăng ký dự tuyển và các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng đồng thời niêm yết và đăng tải công khai thông báo này theo quy định./.

 

Cổng TTĐT tỉnh

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2020)

  25.851 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2020)

  56 /63
Hướng dẫn 6 bước bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp