Thứ 4, Ngày 12/05/2021 -

Kết quả thi tuyển công chức Vòng 2 và danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020
29/04/2021  08:56 2.005 Lượt xem

 

Ngày 28/4/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 91/TB-UBND về kết quả thi tuyển công chức Vòng 2 và danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.

 

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum thông báo kết quả thi Vòng 2 và danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020; gồm: Kết quả thi Vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ tuyển dụng công chức năm 2020; Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.

 

Kết quả thi Vòng 2 và Danh sách dự kiến người trúng tuyển được niêm yết công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum (địa chỉ https://www.kontum.gov.vn) và tại trụ sở Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực của Hội đồng tuyển dụng) tòa nhà A, Trung tâm hành chính mới tỉnh Kon Tum.

 

Về phúc khảo kết quả thi Vòng 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2, thí sinh dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển Vòng 2 (có mẫu kèm theo) đến Hội đồng tuyển dụng, như sau:

 

Địa điểm: Quầy số 1, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum, số 70, đường Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum hoặc gửi theo đường bưu chính (ngày nộp được tính theo dấu bưu điện).

 

Lệ phí phúc khảo: 150 000 đồng/bài (thí sinh nộp lệ phí phúc khảo cùng thời điểm nộp Đơn phúc khảo).

 

Lưu ý: Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu đơn được gửi theo đường bưu điện); không phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng Thư điện tử, Fax, Telex.

 

Đối với thí sinh có tên trong danh sách dự kiến người trúng tuyển chuẩn bị hồ sơ dự tuyển theo khoản 2, Điều 9 Văn bản hợp nhất số 05/NĐHN-BNV ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ để hoàn thiện ngay sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của UBND tỉnh.

 

Chi tiết Thông báo, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2019)

  14.782 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2020)

  56 /63