Thứ hai, Ngày 15/08/2022 -

Thành phần Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc Trụ sở làm việc của UBND tỉnh, các sở ban ngành và các hạng mục phụ trợ
27/08/2021  22:10 2.350 Lượt xem

Theo Thông báo số 2639/TB-VP ngày 27/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về thành phần Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc Trụ sở làm việc của UBND tỉnh, các sở ban ngành và các hạng mục phụ trợ.

 

Theo đó, căn cứ Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập Hội đồng thi tuyển Phương án kiến trúc Trụ sở làm việc của UBND tỉnh, các sở ban ngành và các hạng mục phụ trợ  (Hội đồng thi tuyển); Văn phòng UBND tỉnh thông báo thành phần Hội đồng như sau:

 

Chủ tịch Hội đồng thi tuyển: Ông Vương Hải Long, Tiến sĩ, Kiến trúc sư, Trưởng Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

 

Thành viên Hội đồng thi tuyển, gồm: (1) Ông Đặng Quang Hà, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; (2) Ông Phan Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; (3) Ông Lê Hoàng Thanh Hải, Thạc sĩ Kiến trúc, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư tỉnh Kon Tum; (4) Ông Vũ Đức Hoàng, Tiến sĩ, Kiến trúc sư, Phó Trưởng Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; (5) Ông Nguyễn  Trí  Thành, Tiến sĩ, Kiến trúc sư, Phó Trưởng Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; (6) Ông Bùi Tiến Dũng, Kiến trúc sư, Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư tỉnh Kon Tum; (7) Ông Nguyễn Ngọc Minh, Kiến trúc sư, Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam; (8) Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Kiến trúc sư, Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

 

Theo Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, Hội đồng thi tuyển có nhiệm vụ đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi, giúp chủ đầu tư chọn ra phương án kiến trúc tối ưu, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, văn hóa, hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường để thiết kế xây dựng công trình Trụ sở làm việc của UBND tỉnh, các sở ban ngành và các hạng mục phụ trợ.

 

Nguyên tắc làm việc, trách nhiệm của Hội đồng thi tuyển thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 19 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

 

Hội đồng thi tuyển làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

 

Cổng TTĐT tỉnh

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2021)

  567.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2021)

  16.253 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2021)

  61 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh