Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

04/08 Phương án kiến trúc Trụ sở làm việc của UBND tỉnh, các sở ban ngành và các hạng mục phụ trợ được lựa chọn vào vòng 2
16/11/2021  14:34 802 Lượt xem

Ngày 16/11/2021, Văn phòng UBND tỉnh có Thông báo số 3809/TB-VP về kết quả thi tuyển Phương án kiến trúc Trụ sở làm việc của UBND tỉnh, các sở ban ngành và các hạng mục phụ trợ (vòng 1).

 

Theo đó, từ ngày 10/8/2021 đến ngày 30/9/2021, Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức thi tuyển Phương án kiến trúc Trụ sở làm việc của UBND tỉnh, các sở ban ngành và các hạng mục phụ trợ (vòng 1) với hình thức thi tuyển rộng rãi.

 

Kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi, Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum đã nhận được 08 phương án tham gia dự thi.

 

Ngày 12/11/2021, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum đã có Quyết định số 155/QĐ-CVP công nhận kết quả thi tuyển Phương án kiến trúc Trụ sở làm việc của UBND tỉnh, các sở ban ngành và các hạng mục phụ trợ (vòng 1), cụ thể như sau:

 

TT

Mã dự thi (do Đơn vị tổ chức thi tuyển đặt)

Mã dự thi (do Đơn vị dự thi đặt)

Kết quả chấm điểm của Hội đồng thi tuyển (thang điểm 100)

Đánh giá của Hội đồng thi tuyển

Ghi chú

1

K1

KX21

69,56 điểm

Đạt

Vào vòng 2

2

K2

KT03

64,67 điểm

Đạt

Vào vòng 2

3

K3

TA66

45 điểm

Không đạt

 

4

K4

KT76

67,67 điểm

Đạt

Vào vòng 2

5

K5

HV68

51,78 điểm

Không đạt

 

6

K6

AC38

72,67 điểm

Đạt

Vào vòng 2

7

K7

TT79

48,89 điểm

Không đạt

 

8

K8

KT09

53,44 điểm

Không đạt

 

 

Ghi chú: Để đảm bảo tính cạnh tranh, Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc thống nhất chọn 04 phương án có số điểm lớn hơn 60 điểm vào vòng 2.

 

Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum thông báo để các đơn vị tham gia dự thi biết./.

 

Cổng TTĐT tỉnh

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2020)

  25.851 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2020)

  56 /63
Lễ Khai giảng năm học 2021-2022