Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Thông báo về việc tạm dừng tổ chức đấu giá điểm mỏ Đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Long Nang, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
19/10/2022  15:46 3.404 Lượt xem

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 15/2022/HĐDVĐGTS ngày 12 tháng 10 năm 2022 giữa Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Kon Tum và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum về việc tổ chức đấu giá 10 điểm mỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngày 13 tháng 10 năm 2022, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum ban hành các Văn bản số 232, 233 và 234 để tổ chức thông báo đấu giá 10 điểm mỏ trên.

 

Tuy nhiên, ngày 19 tháng 10 năm 2022 Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Kon Tum có Văn bản số 3029/STNMT-TNKSN về việc tạm dừng phát hành hồ sơ mời đấu giá đối với điểm mỏ đá thôn Long Nang, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Lý do: Qua rà soát điểm mỏ này hiện chưa nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đăk Glei nên chưa đủ điều kiện để tổ chức đấu giá.

 

Vì vậy, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo đến tất cả các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá điểm mỏ Đá thuộc thôn Long Nang, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum được biết.

 

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum hoặc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Kon Tum (điện thoại: 0260.3911.069)./.

Đóng

Thông tin liên quan

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2021)

  567.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2021)

  16.253 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2021)

  61 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh