Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 08 lô (thửa) đất (đấu giá không thành đợt 1) do nhà nước quản lý trên địa bàn huyện Đăk Hà (đợt 1 - 43 thửa đất )
28/10/2022  14:25 2.906 Lượt xem
Đóng

Thông tin liên quan

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2021)

  567.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2021)

  16.253 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2021)

  61 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh