Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Thông báo kết quả Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
15/11/2022  16:01 2.698 Lượt xem

Ngày 11/11/2022, HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề. Tham dự kỳ họp có 42/50 đại biểu HĐND tỉnh. Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

 

HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, xem xét và thống nhất thông qua 11 nghị quyết  tạo cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận:

 

Thời gian còn lại của năm 2022 không nhiều, nhưng đến cuối tháng 10/2020 một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh đang còn ở mức khá thấp (như: chi ngân sách địa phương mới được 6.412 tỷ đồng, đạt 54,6%; giải ngân vốn đầu tư công: 1.528,8 tỷ đồng, đạt 45,17%; trồng mới Sâm Ngọc Linh: 94,4 ha, đạt 18,9%...), đề nghị các cấp, các ngành tập trung cao độ, quyết liệt triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh vừa thông qua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2022 đã đề ra.

 

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, việc chuẩn bị và gửi nội dung trình kỳ họp của HĐND chậm, không bảo đảm chất lượng phải xin rút vẫn còn xảy ra, có nội dung đến sát ngày khai mạc mới gửi về Thường trực HĐND tỉnh, gây khó khăn cho việc nghiên cứu của đại biểu HĐND tỉnh, thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh trước khi khai mạc kỳ họp.

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: ngay sau khi chương trình, nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh được thống nhất tại Hội nghị liên tịch (do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức), ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết luận của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh cần quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc để các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình và tiến độ đã xác định.

 

Từ nay trở đi, các trường hợp chuẩn bị và gửi nội dung chậm trễ, không bảo đảm chất lượng cần được xem xét kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan, góp phần để kỳ họp của HĐND tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.

 

11 Nghị quyết Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

 

(1) Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022.

 

(2) Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum của dự án: Kè chống sạt lở bờ suối biên giới đoạn giữa cột mốc 23/3 - 23/4 trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia (M).

 

(3) Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei.

 

(4) Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum.

 

(5) Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi.

 

(6) Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

(7) Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh về việc thống nhất như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra ngoài Quy hoạch 03 loại rừng đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp để thực hiện 05 dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

(8) Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

(9) Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh về chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 

(10) Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum (lần 3).

 

(11) Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh về Danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

                                                                                                    Trịnh Minh

Thông tin liên quan

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2021)

  567.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2021)

  16.253 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2021)

  61 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh