Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Thông báo mời thẩm định giá dự toán thuê trụ sở làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
06/05/2024  20:39 1 Lượt xem

Văn phòng UBND tỉnh có Thông báo số 3142/TB-VP ngày 06/5/2024 về việc mời thẩm định giá dự toán thuê trụ sở làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đóng
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?