Thứ 5, Ngày 20/06/2019 -

Thông báo về nội dung, thời gian phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2019
24/05/2019  00:00 3.855 Lượt xem
Đóng
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2017)

  520.048 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2018)

  13.443 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2018)

  59 /63
Khám phá Kon Tum