Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Thông báo về nội dung, thời gian phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2019
24/05/2019  00:00 6.872 Lượt xem
Đóng
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2018)

  535.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2018)

  13.443 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2019)

  56 /63
Bảo tồn nguồn gen Sâm Ngọc Linh