Thứ sáu, Ngày 19/04/2019 -

Cùng với Trục liên thông văn bản Quốc gia vừa được khai trương, Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành VNPT Ioffice đang được Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Viễn thông Kon Tum (VNPT Kon Tum) triển khai tại tất cả các cơ quan, địa phương từ tỉnh xuống xã, thực hiện hóa quyết tâm của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử, kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp, góp phần lớn vào sự phát triển của tỉnh, của đất nước.
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2017)

  520.048 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2018)

  13.443 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2018)

  59 /63
Khám phá Kon Tum