SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
3
2
1
4
7
2
Thông tin đấu giá Thứ Sáu, 13/01/2012, 16:00

Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ dân phố 7, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
TTDV BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 13 tháng 01 năm 2012 

BẢN NIÊM YẾT THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tài sản bán đấu giá (tài sản thi hành án) gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Hoàng Trung Long và bà Nguyễn Thị Lan tổ dân phố 7, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất:
 
- Đất có diện tích 299,3m2, thửa đất số 136, tờ bản đồ số 12, đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất có nguồn gốc rõ ràng, đã sử dụng ổn định, lâu dài, phù hợp quy hoạch, không tranh chấp, đủ điều kiện để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
- Thửa đất có tứ cận như sau:
 
+ Phía đông giáp nhà ông Cầm Bá Dung (Tuấn) dài 41m
 
+ Phía tây giáp đất nhà bà Bùi Thị Vui dài 41m
 
+ Phía nam giáp đường liên xóm dài 7,3m
 
+ Phía bắc giáp đất nhà ông Nguyễn Văn Hậu, ông Đinh Gia Lập dài 7,3m.
 
(chi tiết: theo Biên bản xác định ranh giới tứ cận diện tích QSDĐ của liên ngành huyện Đắk Hà lập gốm: Chi cục Thi hành án dân sự huyện; Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện; cán bộ địa chính thị trấn Đắk Hà và tổ dân phố 7, thị trấn Đắk Hà lập ngày 17/9/2010 kèm theo).
 
* Tài sản gắn liền với đất:
 
- Nhà cấp 4: diện tích: 40m2.
 
- Giếng nước: 01 cái, sâu: 12m; đường kính: 1 m.
 
- Bể chứa nước : 01 cái, có thể tích 01 m3
 
- Sân :01 cái, trát vữa xi măng có diện tích 64.5m2.
 
- Cây ăn trái gồm: 15 cây.
 
(chi tiết: theo Biên bản kê biên tài sản của Hội đồng cưỡng chế Thi hành án dân sự huyện Đắk Hà ngày 09 tháng 11 năm 2010, kèm theo).
 
* Thời gian bán đấu giá: Khai mạc lúc 08 giờ, ngày 16 tháng 02 năm 2012 (Trường hợp khách hàng đến chậm so với thời gian bán đấu giá đã được thông báo, niêm yết thì không được vào phòng bán đấu giá).
 
* Địa điểm bán đấu giá: Tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (số 211, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).
 
 * Giá khởi điểm: 208.114.101 đồng (hai trăm lẻ tám triệu, một trăm mười bốn ngàn, một trăm lẻ một đồng).
 
* Địa điểm trưng bày tài sản: tại tổ dân phố 7, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.
 
* Tiền đặt trước: 31.000.000 đồng (ba mươi mốt triệu đồng chẵn); chuyển tiền đặt trước vào tài khoản số 040010289191 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum, mở tại Ngân hàng SaComBank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum.
 
* Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/bộ; chuyển tiền đặt trước vào tài khoản số 040010289191 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum, mở tại Ngân hàng SaComBank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum.
 
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum, niêm yết thông báo bán đấu giá các lô tài sản trên, để các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện mua tài sản, đến tại Văn phòng Trung tâm (số 211 - Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum) làm thủ tục đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước từ ngày 13/01/2012 đến 16 giờ ngày 13/02/2012 (kể cả ngày thứ bảy). Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại Văn Phòng Trung tâm, số điện thoại: 0603.911.069./.
 
 
GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
Thái Văn Ngọc

Số lượt người xem: 1435 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Tìm kiếm