Lỗi

Lỗi Web Part: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
3
4
7
3
7
7
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Thứ Tư, 20/03/2013, 07:10

Hướng dẫn của Bộ phận giúp việc tỉnh về việc học tập chuyên đề năm 2013

Ngày 07-3-2013, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã ban hành Hướng dẫn số 04-HD/BPGV về việc học tập chuyên đề năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương là để nhằm tới các mục đích, yêu cầu sau:

 

- Giúp cho các tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về mục đích, yêu cầu của Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).
 
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào học tập phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa: “Suốt đời phấn đầu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.
 
- Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ tiếp tục đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác Hồ để thực sự là người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
 
- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.
 
Việc học tập để nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải được tiến hành thường xuyên, là trách nhiệm của mọi tổ chức đảng và đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của mỗi tổ chức đảng, mỗi tổ chức đoàn thể và cơ quan, đơn vị, được thực hiện theo Công văn số 14 - CV/BPGV, ngày 19 -10- 2012 của Bộ phận giúp việc tỉnh. Về nội dung học tập, thảo luận bổ sung các nội dung được nêu trong chuyên đề 2013, cụ thể:
 
+ Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo về phong cách quần chúng trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với Quy định về những điều đảng viên không được làm.
 
+ Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo về phong cách dân chủ trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập thể, cá nhân lựa chọn một số vấn đề hạn chế qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và qua đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong năm 2013.
 
+ Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo về phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
 
Với 03 nội dung trên, các chi bộ, cơ quan, đơn vị có thể vận dụng chọn nội dung chủ đề cho sinh hoạt chuyên đề hằng quý.
 
Đối với việc viết bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Chủ đề xuyên suốt của toàn khóa là “Suốt đời phấn đầu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; trong năm 2012, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã xây dựng bản đăng ký phấn đấu, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, do đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không phải viết bản đăng ký mới. Các chi bộ rà soát các bản đăng ký của các cá nhân và nếu thấy cần thiết hướng dẫn các cá nhân bổ sung nội dung bản đăng ký.
 
Đối với cán bộ chủ chốt thuộc đối tượng theo Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày ngày 10 - 01- 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ chủ chốt lựa chọn nội dung, tập trung vào 03 nội dung của Chuyên đề năm 2013( phong cách quần chúng, phong cách dân chủ, phong cách nêu gương ), lưu ý chọn một hoặc một số vấn đề cụ thể còn hạn chế của cá nhân trong quan hệ với dân, trong quan hệ của cấp trên với cấp dưới, của cán bộ lãnh đạo với cán bộ, đảng viên bình thường để đăng ký khắc phục.
 
Các chi bộ, cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương, căn cứ 03 nội dung chuyên đề 2013 để liên hệ việc làm theo, với phương châm mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp  trong mọi hoạt động phải luôn dựa vào sức mạnh của dân, với phương châm gần dân, vì dân, tôn trọng dân, xuất phát từ lợi ích của nhân dân để thực sự là người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân mà chủ đề trọng tâm của tỉnh trong năm 2013 đã lựa chọn.
 
Một số gợi ý trong việc làm theo như sau:
 
- Đối với từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối cơ quan làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương thể hiện bằng sự gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể và của nhân dân; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chọn một hoặc một số vấn đề cụ thể còn hạn chế của cá nhân trong quan hệ với dân để tìm biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công việc được giao.
 
- Đối với các đơn vị lực lượng vũ trang làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương bằng việc xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động khắc phục khó khăn, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sỹ trong quản lý, bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; triển khai thực hiện các công trình, phần việc giúp dân, góp phần tạo mối đoàn kết quân - dân ngày càng bền chặt.
 
- Đối với các đơn vị trường học: cán bộ, đảng viên, viên chức học tập phong cách quần chúng thể hiện cụ thể trong công tác, trong quan hệ hằng ngày với cán bộ, học sinh, sinh viên; trong mối quan hệ với nhân dân ở địa phương và các bậc phụ huynh học sinh; mỗi thầy, cô giáo là tấm gương tốt cho học sinh noi theo.
 
- Đối với mặt trận và các đoàn thể và các chi bộ nông thôn: cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng thể hiện bằng việc phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát và góp ýviệc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; biết tổ chức lắng nghe nhân dân, tập hợp nhân dân, phát huy dân chủ và sức mạnh của nhân dân, lãnh đạo nhân dân tham gia vào các phong trào hành động cách mạng ở khu dân cư, trong xây dựng nông thôn mới…
 
Quang Thới
(Nguồn: Bộ phận giúp việc tỉnh)

Số lượt người xem: 3113 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm