SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
6
5
4
8
7
2
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Thứ Tư, 24/04/2013, 09:45

Hội Nông dân tỉnh: Tổ chức học tập chuyên đề năm 2013 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến chuyên đề năm 2013 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp", cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan.

 

Bác Hồ tham gia sản xuất với bà con nông dân - Ảnh tư liệu

Hội nghị đã được nghe đồng chí Bí thư chi bộ trình bày một số nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, tác phong, phong cách Hồ Chí Minh. Phong cách quần chúng, phong cách dân chủ và phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt mọi hành động trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân của vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu của cách mạng Việt Nam và dân tộc Việt Nam.
 
Tiếp đó, đảng viên, cán bộ, công chức được hướng dẫn nội dung đăng ký việc làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác, trong quan hệ cụ thể hàng ngày với nhân dân theo phương châm gần dân, vì dân, tôn trọng dân; đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc để việc công lên trên, lên trước việc tư, đã phụ trách việc gì thì phải tận tâm, tận lực làm cho kỳ được, phải đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến, phát huy sức mạnh tập thể, nhận trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ, tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc của Đảng; đối với mình không tự cao, tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm, tự phê bình để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân; đối với người luôn giữ thái độ chân thành, đoàn kết...
 
Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh là một việc làm rất quan trọng và cần thiết đối với sự nghiệp nước ta hiện nay. Đây là trách nhiệm đồng thời cũng là vinh dự của người cán bộ cách mạng. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, nơi công tác, gắn với thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"./.
 
KSo H’Tư

Số lượt người xem: 2537 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm