Trang chủ
Người dân
Doanh nghiệp
Du khách
Giới thiệu
Dịch vụ công
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
6
5
4
4
0
Khởi nghiệp Chủ Nhật, 01/07/2018, 08:20

Tiếp nhận, xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp đợt II/2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc tổ chức tiếp nhận, xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp đợt II/2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Nhằm tiếp tục phát động phòng trào, khởi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo trong lực lượng thanh niên, sinh viên, học viên, cá nhân và nhóm cá nhân trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tổ chức tiếp nhận, xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp đợt II/2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể:

Đối tượng tham gia: Các thanh niên, sinh viên, học viên, cá nhân và nhóm cá nhân ở các vùng miền, địa phương trên cả nước có dự án, ý tưởng mong muốn khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 
Hồ sơ tham gia xét duyệt gồm: (1) Phiếu đăng ký tham gia xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp; (2) Bản ý tưởng / dự án khởi nghiệp. Các đối tượng tham gia tham khảo mẫu đề cương viết dự án, ý tưởng khởi nghiệp đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chuyên mục Khởi nghiệp tại Cổng thông tin điện tử tỉnh để xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp.
 
Hình thức xét duyệt: Các đối tượng tham gia xây dựng các dự án, ý tưởng khởi nghiệp gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (trong đó, gửi đồng thời bản file về địa chỉ email: htdt.kontum@gmail.com) để tổng hợp, trình Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum tổ chức xét duyệt. Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum sẽ tổ chức họp xét duyệt các dự án, ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc, có khả năng áp dụng được vào sản xuất kinh doanh để trao Giấy chứng nhận khởi nghiệp và Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp; đồng thời, tiếp tục được tư vấn, hỗ trợ và đào tạo để khởi nghiệp. 
 
Thời gian tiếp nhận dự án, ý tưởng: Thực hiện thường xuyên. Thời gian xét duyệt dự án, ý tưởng: Từ ngày 27-30/7/2018.
 
Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự án, ý tưởng khởi nghiệp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum (số 12, Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).
 
Mọi chi tiết liên hệ với Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, số điện thoại: 0603.859.666 hoặc 0164.2222.789./.
 
Cổng TTĐT tỉnh

Số lượt người xem: 272 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Tìm kiếm