Thứ 3, Ngày 23/04/2019 -

Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp

Ngày đăng: 22/04/2019
Tại văn bản 810/UBND-NNTN (ngày 11/4) Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai 06 giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2017)

  520.048 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2018)

  13.443 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2018)

  59 /63
Khám phá Kon Tum