SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
3
2
1
4
3
1

Thực hiện Công văn số 2052/UBND-KT ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh về việc công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước năm 2015. Cổng TTĐT tỉnh Kon Tum công bố thông tin tài chính của doanh nghiệp do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu, thông tin công bố gồm: 

Công khai tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2015 - Tải về
 
Công khai kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2015 - Tải về
 
Công khai kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNN thuộc UBND tỉnh Kon Tum năm 2015 - Tải về

 

 

 

 

Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Tìm kiếm