Công ty Cổ phần Đường Kon Tum

Địa chỉ: Km 2 Xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 0260.3864958 - 6289552

Fax: 0260.3862969

Websitehttps://www.ktsduongkontum.vn

Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất đường RS, Đường thô, Rỉ đường.

- Mua bán phân bón, thuốc trừ sâu và hoá chất sử dụng trong nông nghiệp; Mua bán nông lâm sản nguyên liệu.

- Sản xuất bao bì, sản xuất điện.

- Lắp đặt máy móc thiết bị, gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí.

- Trồng mía (mía giống và mía nguyên liệu).

Sản phẩm, dịch vụ chính:

Đường kính trắng RS