Công ty cà phê Đăk Uy

  • Địa chỉ: Số 92, thôn Thống Nhất, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
  • Điện thoại:  0260.3922045 - 0260.392201 
  • Fax: 02603922009
  • Email: dauy1.8gmail.com
Bản đồ

Sản phẩm