Thứ 5, Ngày 20/06/2019 -

Chiều ngày 19/6/2019, Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh Kon Tum do đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh Kon Tum đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm thi trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, Đắk Tô và huyện Đắk Hà
6 tháng đầu năm 2019 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 09 Quyết định công bố mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ với 206 TTHC (trong đó: Ban hành mới 66 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế: 95 TTHC, bãi bỏ: 45 TTHC). Các TTHC sau khi được công bố đều đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương đều thực hiện niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính các cấp và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh còn ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh; Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ tại các sở, ban ngành trong giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Kon Tum.
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2017)

  520.048 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2018)

  13.443 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2018)

  59 /63
Khám phá Kon Tum