Chủ nhật, Ngày 11/04/2021 -

Bắt đầu triển khai thực hiện “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” từ năm 2018, các cấp, ngành, địa phương và người dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chung tay vào cuộc, đến nay sau hơn 2 năm chương trình đã đạt được những kết quả rất khả quan, với 88 sản phẩm được chứng nhận OCOP đạt từ 03 sao trở lên (trong đó có 6 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao). Tuy nhiên, thực trạng việc phát triển các sản phẩm đặc trưng của tỉnh theo Chương trình OCOP vẫn đang gặp một số khó khăn.
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2019)

  14.782 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2019)

  56 /63