Thứ 4, Ngày 25/05/2022 -

Ngày 24/5, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc trực tuyến với Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông về tình hình thực hiện Kết luận số 28-KL/TU, ngày 06-4-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020", dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Trong tháng 4/2022, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID 19.
Theo tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo: Đến ngày 20/5, số lượng hồ sơ đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh là 4.754 thí sinh (4.528 chương trình THPT, 226 chương trình GDTX). Có 569 thí sinh thi lấy kết quả chỉ để xét công nhận tốt nghiệp; 3.980 thí sinh dự thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, xét tuyển cao đẳng ngành đào tạo GVMN; 205 thí sinh tự do dự thi để lấy kết quả chỉ xét tuyển ĐH, xét tuyển cao đẳng ngành đào tạo GVMN.
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2021)

  567.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2021)

  16.253 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2021)

  61 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh