Chủ nhật, Ngày 21/07/2019 -

Ngày 18/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1769/UBND-NCXDPL chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai phổ biến các Luật, Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.