Thứ 5, Ngày 22/08/2019 -

(kontum.gov.vn): Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị quyết thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông; Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính nhà nước năm 2019; Triển khai thực hiện công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư công; Tăng cường công tác quản lý, khai thác, mua bán nhựa thông; Triển khai có hiệu quả công tác công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; Đảm bảo an toàn thông tin khi kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 12 đến ngày 16/8/2019.
Ngày 19/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 871/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông của Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao An Bình Kon Tum.
Chiều 20/8, tại Cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa (tỉnh Attapue, Lào), Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa tổ chức hội nghị đánh giá sơ kết công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2019; triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2019.