Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; lãnh đạo triển khai hiệu quả Quy định số 02QĐi/TU, ngày 22-8-2018 “về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biển”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và triển khai hiệu quả công tác dân vận.
Sáng 17/7, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn với chủ đề “Nâng cao nghiệp vụ về Tác phầm báo chí chất lượng cao dự Giải Báo chí Quốc gia và các Giải báo chí chuyên ngành” cho trên 50 cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh, phóng viên báo, đài Trung ương và địa phương; các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?