Thứ 4, Ngày 18/09/2019 -

Trong 2 ngày (18-19/9), Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử (Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh.
(kontum.gov.vn): Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và TAND tỉnh trong giải quyết các vụ án; Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công; Phối hợp trong công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC; Tiếp tục xử lý, khắc phục tình trạng nợ đọng bảo hiểm bắt buộc; Tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; Đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 09 đến ngày 13/9/2019.