Thứ 5, Ngày 13/05/2021 -

Căn cứ Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27/4/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước; thực hiện Công văn số 23/CV-UBBC ngày 28/4/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Kon Tum về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh. Cổng thông tin điện tử tỉnh trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở 02 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Theo báo cáo của Sở Y tế, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum đã tiến hành lấy mẫu 09 ca F1-HB và 84 ca F2 liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 tại tỉnh Đăk Lăk gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để làm xét nghiệm sàng lọc với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần 1 sàng lọc SARS-CoV-2 của 09 trường hợp F1-HB đều âm tính.
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2019)

  14.782 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2020)

  56 /63