Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

Chiều ngày 23/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Trần Thị Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày tham luận về "Giải pháp nâng cao hiệu quả các Vùng kinh tế động lực của tỉnh". Cổng thông tin điện tử tỉnh giới thiệu toàn văn tham luận này.
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2019)

  14.782 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2019)

  56 /63
Bảo tồn nguồn gen Sâm Ngọc Linh