Thứ 5, Ngày 18/08/2022 -

Ngày 17/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND về Bãi bỏ Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phân cấp thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cụ thể:
Sáng 18/8, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ban Quốc tế Hội LHPN Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt “Câu lạc bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Kon Tum” và tập huấn mạng lưới nữ lãnh đạo tự tin hội nhập quốc tế.
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2021)

  567.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2021)

  16.253 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2021)

  61 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh