Chủ nhật, Ngày 21/07/2019 -

Ngày 18/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1769/UBND-NCXDPL chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai phổ biến các Luật, Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 712, 713/QĐ-UBND ngày 12/7 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Hợp tác xã Dược liệu hữu cơ Tu Mơ Rông và Dự án phát triển ươm và trồng các loại dược liệu của Hợp tác xã Dược liệu Ngọc Lây đều tại xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông.