Thứ 5, Ngày 02/04/2020 -

Ngày 30 tháng 03 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 193/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2018)

  535.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2018)

  13.443 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2018)

  59 /63
Bảo tồn nguồn gen Sâm Ngọc Linh