Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp chăn nuôi, trồng trọt và chế biến thực phẩm xuất khẩu
Ngày đăng: 15/06/2021  00:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 518/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Tổ hợp chăn nuôi, trồng trọt và chế biến thực phẩm xuất khẩu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mavin.

 

Dự án Tổ hợp chăn nuôi, trồng trọt và chế biến thực phẩm xuất khẩu thực hiện tại Tiểu khu 362, xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà với tổng vốn đầu tư 650 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động 50 năm.

 

Dự án Tổ hợp chăn nuôi, trồng trọt và chế biến thực phẩm xuất khẩu thực hiện sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm; chăn nuôi gia cầm, thủy cầm; chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn; sản xuất phân hữu cơ từ chất thải vật nuôi; giết mổ và chế biến thực phẩm xuất khẩu; trồng cây lâu năm, bao gồm cây ăn quả và cây lấy gỗ.

 

Diện tích đất dự kiến sử dụng 590 ha với công suất thiết kế: Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi 45.000 tấn/năm; Hệ thống phát triển chăn nuôi gia cầm, thủy cầm 1.000.000 gà/năm, 2.000.000 vịt/năm; Hệ thống chăn nuôi heo 6.000 heo nái sinh sản, 150.000 heo thương phẩm/năm; Nhà máy sản xuất phân hữu cơ từ chất thải vật nuôi 15.000 tấn/năm; Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm xuất khẩu 10.000 tấn sản phẩm/năm; Rừng trồng cây lâu năm, bao gồm cây ăn quả và cây lấy gỗ kết hợp vùng đệm sinh học.

 

Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác theo quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

 

Phan Phượng