Thứ 3, Ngày 22/10/2019 -

Chỉ đạo, điều hành nổi bật từ ngày 14 đến ngày 18/10/2019

Ngày đăng: 19/10/2019
(kontum.gov.vn): Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn hóa công sở; Quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2019; Sử dụng chung xe ôtô khi tham gia các đoàn công tác; Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019; Khẩn trương rà soát, trình hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến; Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Phối hợp triển khai các hoạt động vì người nghèo năm 2019... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 14 đến ngày 18/10/2019.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2749/UBND-NNTN 21/10/2019 Về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm
2751/UBND-NNTN 21/10/2019 V/v giải thể Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã trên địa bàn tỉnh
771/QĐ-UBND 18/10/2019 Về việc bổ nhiệm lại Bà Y Ly Trang giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ
2738/UBND-KGVX 18/10/2019 V/v tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng
2729/UBND-KGVX 17/10/2019 V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III
2711/UBND-KTTH 17/10/2019 Về việc tiếp tục mở rộng trả lương qua tài khoản, vận động khuyến khích thanh toán quan tài khoản ngân hàng
1142/QĐ-UBND 17/10/2019 Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Thủy điện Nước Long 1 & 2
757/QĐ-UBND 15/10/2019 Về việc phê duyệt bổ sung và bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum
763/QĐ-UBND 15/10/2019 Về việc phê duyệt bổ sung và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
759/QĐ-UBND 15/10/2019 Về việc Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum