Thứ 4, Ngày 28/10/2020 -

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu chủ động phòng, chống, ứng phó với cơn bão số 9

Ngày đăng: 27/10/2020
Từ thông tin dự báo cho thấy, cơn bão số 9 đang hướng về đất liền nước ta có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có khả năng gây ra một đợt mưa, lũ và các hiện tượng thời tiết cực đoan trên địa bàn tỉnh; để chủ động phòng, chống, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra, ngày 27/10, Thường trực Tỉnh ủy ban hành văn bản khẩn số 21-CV/TU yêu cầu:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1050/QĐ-UBND 26/10/2020 Về việc ủy quyền Quyết định giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1049/QĐ-UBND 26/10/2020 Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4035/UBND-KGVX 26/10/2020 V/v tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa Đông Xuân
4029/UBND-NNTN 26/10/2020 Về việc tập trung phòng, chống, ứng phó bão số 9 và mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất
4026/UBND-HTKT 26/10/2020 V/v tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định và lành mạnh
4025/UBND-NNTN 26/10/2020 Về việc theo dõi, giám sát và chấn chỉnh hoạt động tổ chức vận động, quyên góp tự nguyện hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai
1047/QĐ-UBND 23/10/2020 Thành lập Hội đồng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
1046/QĐ-UBND 23/10/2020 Về việc giải thể Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
760/QĐ-UBND 23/10/2020 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô nhiệm kỳ 2016-2021
759/QĐ-UBND 23/10/2020 Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô nhiệm kỳ 2016-2021