Thứ sáu, Ngày 03/04/2020 -

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 03/04/2020
Tại văn bản 1063/UBND-KGVX ngày 03/4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1071/KH-UBND 03/04/2020 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
1064/UBND-KTTH 03/04/2020 Về việc chủ trương mua Máy RT-PCR phục vụ phòng,chống dịch Covid-19
1063/UBND-KGVX 03/04/2020 V/v tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1062/UBND-NNTN 03/04/2020 Về việc triển khai một số nội dung thuộc lĩnh vực nông nghiệptrong điều kiện dịch bệnh Covid-19
1061/BC-BCĐ 03/04/2020 Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (đến 20h00 ngày 02/4/2020)
1060/UBND-HTKT 03/04/2020 V/v đi lại của cán bộ, công nhân viên của ngành điện phục vụ công tác điều hành, sản xuất và khắc phục sự cố hệ thống điện trên địa bàn tỉnh
1059/UBND-HTKT 03/04/2020 V/v áp dụng biện pháp phòng dịch Covid-19 trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
1139/TC-SYT 02/04/2020 Thông cáo báo chí (số 14) kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 11 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1133/CV-BCĐ 02/04/2020 V/v cách ly phòng chống dịch COVID-19
1134/CV-BCĐ 02/04/2020 V/v khử trùng các phương tiện vận tải phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19