Chủ nhật, Ngày 29/01/2023 -

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật tuần từ ngày 16-19/01/2023

Ngày đăng: 20/01/2023
Trước ngày 21/01, hoàn thành cấp gạo cho hộ nghèo có nguy cơ thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành giá năm 2023; Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023; Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023; Tăng cường công tác kiểm soát các nguồn thải và bảo đảm vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về KTXH, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2023; Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc; Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NMT năm 2023... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 16 - 19/01/2023.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/TB-UBND 19/01/2023 Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023
187/UBND-NNTN 19/01/2023 Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc
185/UBND-KGVX 19/01/2023 V/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
183/UBND-HTKT 19/01/2023 V/v tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô
27/QĐ-UBND 19/01/2023 Tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
26/QĐ-UBND 19/01/2023 Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Trang trại chăn nuôi Anh Phong
23/QĐ-UBND 19/01/2023 Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
169/KH-UBND 19/01/2023 Sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022-2025
167/KH-UBND 19/01/2023 Triển khai các nền tảng số y tế trong quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030
04/CT-UBND 19/01/2023 Về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023