Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Công điện về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và việc quản lý trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè

Ngày đăng: 24/06/2024
Ngày 22/6/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 60/CĐ-TTg gửi Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và ĐT, Công an, Quốc phòng, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và việc quản lý trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
349/QĐ-UBND 21/06/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh.
348/QĐ-UBND 21/06/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh
2170/UBND-KGVX 21/06/2024 V/v tăng cường truyền thông và tổ chức các hoạt động nhân dịp 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam.
2168/UBND-NC 21/06/2024 V/v chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.
196/BC-UBND 21/06/2024 Kết quả thực hiện kiến nghị qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
364/QĐ-UBND 20/06/2024 Về thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
346/QĐ-UBND 20/06/2024 Khen thưởng thành tích xuất sắc tại Giải Báo chí tỉnh Kon Tum lần thứ XII.
2164/KH-UBND 20/06/2024 Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh năm 2024.
2160/UBND-KGVX 20/06/2024 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 24/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
154-KH/TU 20/06/2024 Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản".