Thứ 4, Ngày 31/05/2023 -

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Hà

Ngày đăng: 30/05/2023
Tại Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 30/5/2023, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Hà, với các chỉ tiêu chủ yếu:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
274/QĐ-UBND 31/05/2023 Chấp thuận điều chỉnh CTĐT đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án khai thác mỏ cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn Kon Năng, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH MTV Quang Ngọc Kon Tum.
273/QĐ-UBND 31/05/2023 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2022; quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 đối với người quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
272/QĐ-UBND 31/05/2023 Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông
1596/UBND-NNTN 31/05/2023 Về việc tiếp tục rà soát, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh
1603/KH-BCĐ 31/05/2023 Về tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
262/QĐ-UBND 30/05/2023 Về việc Quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
261/QĐ-UBND 30/05/2023 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đăk Hà.
260/QĐ-UBND 30/05/2023 Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi.
269/QĐ-UBND 30/05/2023 Khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
1570/KH-UBND 30/05/2023 Về triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum.