Thứ 5, Ngày 29/09/2022 -

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
609/QĐ-UBND 28/09/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thạnh và bà Ngô Thị Lý (lần hai)
3194/QĐ-BCH 27/09/2022 Về việc thành lập 03 Đoàn kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó bão số 4 (bão Noru) trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
3210/UBND-NNTN 27/09/2022 Về việc tổ chức triển khai và nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP
3207/UBND-KGVX 27/09/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2022/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
3204/UBND-KGVX 27/09/2022 V/v tiếp tục nâng cao chất lượng phát thanh, truyền hình
591/QĐ-UBND 26/09/2022 Về việc điều chỉnh Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
590/QĐ-UBND 26/09/2022 Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3192/UBND-HTKT 26/09/2022 V/v khắc phục tình trạng ngập các tuyến đường trên địa bàn thành phố Kon Tum
3177/UBND-NNTN 26/09/2022 V/v xử lý vụ khai thác rừng trái phép tại Tiểu khu 692, địa giới hành chính xã Mô Rai, huyện Sa Thầy
04/CĐ-CTUBND 25/09/2022 Về việc tập trung ứng phó với bão Noru và mưa lớn trên địa bàn tỉnh