Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Hội thảo góp ý dự thảo hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi
Sáng 29/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo trực tuyến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030, do UBDT quản lý và dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình MTQG. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội thảo.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
23/QĐ-UBND 14/01/2022 Công nhận xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2021 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
136/UBND-KGVX 14/01/2022 V/v tổ chức đón giao thừa mừng Xuân mới Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thành phố Kon Tum
129/UBND-KTTH 14/01/2022 PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2022
127/UBND-KGVX 14/01/2022 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19
123/UBND-NNTN 14/01/2022 V/v tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh
118/QĐ-BTC 13/01/2022 Về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kon Tum lần thứ X (năm 2022-2023)
23/QĐ-UBND 13/01/2022 Chuyển giao nhà, đất về địa phương để quản lý, xử lý các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
17/QĐ-UBND 13/01/2022 Công nhận xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2021 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
120/UBND-KTTH 13/01/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển năm của các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý
115/UBND-KGVX 13/01/2022 V/v hướng dẫn tạm thời việc đi lại của người dân theo cấp độ dịch COVID-19 (thay thế Công văn số 4614/UBND- KGVX ngày 29/12/2021)