Thứ hai, Ngày 04/03/2024 -

Tăng cường sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh

Ngày đăng: 04/03/2024
Ngày 04/3/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 740/KH-UBND về triển khai vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
740/KH-UBND 04/03/2024 Kế hoạch triển khai vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum
717/UBND-KTTH 02/03/2024 Về việc tăng cường giải pháp quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước.
718/KH-UBND 02/03/2024 Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Kon Tum năm 2024
44/TB-UBND 01/03/2024 Về nội dung, thời gian phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2024.
111/QĐ-UBND 01/03/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh.
714/UBND-KTTH 01/03/2024 V/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
711/UBND-KTTH 01/03/2024 V/v tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.
709/UBND-KTTH 01/03/2024 V/v triển khai Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
101/QĐ-UBND 01/03/2024 Về việc công nhận Khu du lịch cấp tỉnh: Khu Du lịch sinh thái Vườn quốc gia Chư Mom Ray.
100/QĐ-UBND 29/02/2024 Về việc ủy quyền lựa chọn và quyết định phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với các công trình thủy lợi thuộc cấp tỉnh quản lý.