Thứ 5, Ngày 22/08/2019 -

Chỉ đạo, điều hành nổi bật từ ngày 12 đến ngày 16/8/2019

Ngày đăng: 19/08/2019
(kontum.gov.vn): Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị quyết thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông; Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính nhà nước năm 2019; Triển khai thực hiện công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư công; Tăng cường công tác quản lý, khai thác, mua bán nhựa thông; Triển khai có hiệu quả công tác công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; Đảm bảo an toàn thông tin khi kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 12 đến ngày 16/8/2019.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2154/KH-UBND 19/08/2019 Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư tại Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban chấp hành Trung ương
638/QĐ-UBND 19/08/2019 Về việc phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
871/QĐ-UBND 19/08/2019 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông của Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao An Bình Kon Tum
635/QĐ-UBND 19/08/2019 Về việc công bố bãi bỏ một số thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội để thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum
2146/UBND-HTKT 19/08/2019 V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ Quốc khánh 2/9 và Khai giảng năm học mới 2019-2020 trên địa bàn tỉnh
627/QĐ-UBND 16/08/2019 Giải thể Tổ Hỗ trợ Thủ tục đầu tư tỉnh Kon Tum
2134/UBND-KTTH 16/08/2019 Về việc tiếp tục đẩy mạnh công khai ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015
2135/KH-UBND 16/08/2019 Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
2139/UBND-KTTH 16/08/2019 Về việc triển khai Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 25/7/2019 của Chính phủ
859/QĐ-UBND 15/08/2019 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án trồng cây ăn quả công nghệ cao theo mô hình nông lâm kết hợp tại tiểu khu 320, 321 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Sản xuất Chế biến Nông lâm sản Nghĩa Phát