Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 29/06/2022
Ngày 28/6/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2017/KH-UBND tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1986/UBND-KGVX 24/06/2022 V/v rà soát, đánh giá hiện trạng và đề xuất đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế
371/QĐ-UBND 24/06/2022 Phê duyệt Phương án bảo vệ công trình: Hồ chứa Đăk Sia I, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
370/QĐ-UBND 24/06/2022 Phê duyệt quyết toán hạng mục công trình: Nhà ở tái định cư thuộc dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24
368/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1962/KH-UBND 24/06/2022 Triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1968/UBND-KGVX 24/06/2022 V/v tuyên truyền, phổ biến và triển khai chính sách tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
1965/UBND-KGVX 24/06/2022 V/v giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính
176/BC-UBND 24/06/2022 Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
22/2022/NQ-HĐND 23/06/2022 Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
23/2022/NQ-HĐND 23/06/2022 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.