Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
42/QĐ-UBND 19/01/2021 Thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai, môi trường tại Dự án Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai – Kon Tum
194/KH-UBND 19/01/2021 Thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon Tum
199/UBND-KTTH 19/01/2021 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 6791/KL-BNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ
197/UBND-KGVX 19/01/2021 V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19
192/UBND-KTTH 19/01/2021 V/v khẩn trương tham mưu triển khai giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
190/UBND-KGVX 19/01/2021 V/v triển khai thực hiện Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2021
38/QĐ-UBND 18/01/2021 Phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án: Xây dựng khu sản xuất nông nghiệp để giải quyết đất sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum
176/UBND-NNTN 18/01/2021 Về việc đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
170/UBND-NNTN 18/01/2021 Về việc tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời nguy cơ xảy ra sự cố công trình thủy lợi
169/UBND-HTKT 18/01/2021 V/v công tác quản lý trật tự xây dựng tại khu vực phía Bắc phường Duy Tân, thành phố Kon Tum