Thứ 5, Ngày 28/05/2020 -

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 22/05/2020
Ngày 22/5, UBND tỉnh ban hành văn bản 1779/UBND-KGVX yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1854/BC-BCĐ 27/05/2020 Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 26/5/2020)
1849/UBND-NNTN 27/05/2020 Về việc triển khai thực hiện Công điện số 601/CĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm ngập mặn tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên
1853/UBND-NNTN 27/05/2020 V/v tham gia ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 56-KL/TW
139/BC-UBND 27/05/2020 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy”.
1841/UBND-NNTN 26/05/2020 V/v hướng dẫn xây dựng nông thôn mới đối với xã, huyện mới, được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện
1831/UBND-NNTN 26/05/2020 V/v bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn quốc gia
1838/UBND-NNTN 26/05/2020 Về việc khắc phục thiệt hại các tuyến tỉnh lộ do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh
1837/UBND-HTKT 26/05/2020 Về tỷ lệ chi phí quản lý chung, lợi nhuận định mức trong phương án giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Đăk Hà
1835/UBND-KTTH 26/05/2020 Về Dự án Công trình thủy điện Ngọc Tem
1834/UBND-HTKT 26/05/2020 V/v tiến độ thực hiện các dự án thủy điện trên địa bàn huyện Đăk Glei