Thứ sáu, Ngày 24/01/2020 -

Chỉ đạo, điều hành nổi bật từ ngày 20 đến ngày 22/01/2020

Ngày đăng: 23/01/2020
(kontum.gov.vn): Phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Sửa đổi, bổ sung Quy định mức đạt chuẩn bộ tiêu chí về xã nông thôn mới đối với từng khu vực; Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR năm 2020; Thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định về tặng, nhận quà tặng; Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý; Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường, đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp Tết…là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 20 đến 22/01/2020.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
249/UBND-HTKT 22/01/2020 V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
218/UBND-NNTN 21/01/2020 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý
191/KH-UBND 20/01/2020 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2020
02/CT-UBND 20/01/2020 Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
03/2020/QĐ-UBND 20/01/2020 Phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
175/KH-UBND 17/01/2020 Ra quân phát động phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với chỉnh trang đô thị, các điểm dân cư nông thôn đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh
56/QĐ-UBND 17/01/2020 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án “Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2017 - 2021"
02/2020/QĐ-UBND. 17/01/2020 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum
173/UBND-NC 17/01/2020 Về việc triển khai thực hiện Quyết định 1797/QĐ-TTg ngày 12/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
164/UBND-NC 17/01/2020 Về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020