Thứ hai, Ngày 16/12/2019 -

Chỉ đạo, điều hành nổi bật từ ngày 09 đến ngày 13/12/2019

Ngày đăng: 15/12/2019
(kontum.gov.vn): Tổ chức đợt hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020; Công tác bình ổn những tháng cuối năm 2019; Thực hiện Kế hoạch liên kết sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp; Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019; Trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 09 đến ngày 13/12/2019.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
118/HĐND-KTNS 13/12/2019 V/v Đính chính một số Nghị quyết đã ban hành tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XI
1415/QĐ-UBND 12/12/2019 Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đăk Glei
3299/UBND-KTTH 11/12/2019 V/v chuẩn bị Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ năm 2020
80/TB-HĐND 11/12/2019 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
65/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết Về chất vấn và trả lời chất vấn đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh
64/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
63/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
62/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết Về kinh phí hoạt động năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
61/2019/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết Bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
60/2019/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035