Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày đăng: 28/02/2019

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 03/05/2021
Vừa qua, trên cơ sở kết quả Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ký ban hành các Nghị quyết về phể duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh.

Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày đăng: 02/05/2021
Ngày 29/4/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng: 21/02/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày đăng: 21/02/2019

Sở ban ngành

Ngày đăng: 21/02/2019

UBND các huyện, thành phố

Ngày đăng: 21/02/2019
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2020)

  25.851 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2020)

  56 /63
Lễ Khai giảng năm học 2021-2022